28.9.2021 Meddelande
K-gruppen och Paulig utvidgar sitt samarbete för att stödja kaffeodlarnas näringsverksamhet och en hållbar odlingspraxis. Syftet är att plantera 70 000 kaffeplantor i Nicaragua på Pauligs partnergårdar. K-affärernas kunder kan delta i projektet genom att köpa Pauligs Rainforest Alliance- eller UTZ-certifierade stadskaffeförpackningar. 

Klimatförändringen och de extrema väderförhållanden som den orsakar är ett av de största hoten mot tillgängligheten av kaffe i framtiden. För att säkerställa den bästa skörden och kaffeplantagens kontinuitet bör cirka 20 procent av plantagens kaffebuskar ersättas med nya varje år. Kaffebuskar är känsliga för hetta och torka, och för att säkerställa produktiviteten behövs det därför även skuggande träd på kaffeodlingarna för att skydda buskarna från direkt solsken. Inom K-gruppens och Pauligs samarbetsprojekt planteras det både nya kaffeplantor och skuggande träd i ursprungslandet. 

”Samarbetet stöder kaffeodlare på många sätt. Att plantera nya kaffeplantor är livsviktigt för plantagernas framtid och lönsamhet. Genom att plantera skuggande träd kan vi förbättra naturens mångfald och öka antalet kolsänkor för bekämpning av klimatförändringen. Skuggande träd förbättrar även jordmånens kvalitet och hejdar erosionen och vattnets avdunstning vid odlingarna”, berättar Lea Rankinen, chef för hållbarhet och samhällskontakter på Paulig. 

K-gruppen och Paulig är långvariga partner, och planteringen av kaffeplantor i Nicaragua stöder de bägge företagens hållbarhetsarbete och ambitiösa hållbarhetsmål. 

”Vårt mål är att hejda klimatförändringen och förebygga minskningen av biologisk mångfald i vår verksamhet och vår värdekedja. Utgångspunkten är att agera på ett hållbart sätt för naturens mångfald och möjliggöra en hållbar livsstil för våra kunder”, berättar Timo Jäske, hållbarhetsdirektör för Keskos dagligvaruhandel.  

K-affärernas kunder deltar i planteringsprojektet 

K-affärernas kunder kan stödja hållbar kaffeodling genom att delta i insamlingskampanjen som inleds på den internationella kaffedagen den 1 oktober. Genom att aktivera insamlingspasset i mobilappen K-Ruoka och köpa sex paket av Pauligs Rainforest Alliance- eller UTZ-certifierade stadskaffe får man det sjunde paketet avgiftsfritt och dessutom deltar man samtidigt i planteringen av nya kaffeplantor i Nicaragua. 

”Finländarna är världens hårdaste kaffedrickarfolk, så med varje val vid butikens kaffehylla kan man göra skillnad. Vi vill erbjuda en möjlighet att påverka kaffets framtid med små handlingar i vardagen, som också kunden själv får nytta av”, säger Keskos direktör för dagligvaruhandelsbranschens varuhandel och hållbarhet Harri Hovi

Insamlingskampanjen är i kraft i K-mataffärerna fram till den 31.12.2021, och produkter kan lösas in fram till den 31.1.2022. 

”Det nya, unika samarbetet med K-gruppen kompletterar vårt långsiktiga hållbarhetsarbete och bjuder in alla vänner av kaffe med och agera. Hållbarhet är konkreta handlingar, med vilka man kan påverka hela vägen fram till kaffets ursprungsland. Paulig har under åren stött över 100 000 kaffeodlare via dessa partnerprogram”, säger direktör för Pauligs affärsverksamhet i Finland och Baltikum Lenita Ingelin

Planteringen av plantor på kaffeodlingar inleds i början av 2022 

Paulig grundade för fem år sedan sitt eget partnerprogram i Nicaragua. I programmet deltar sammanlagt tiotals familjeägda plantager. Partnergårdarna är belägna i byn San Jose de la Luz, där cirka 90 procent av invånarna får sin utkomst från kaffe. Paulig har tidigare stött den lokala gemenskapen bland annat i ett skolprojekt och genom att bygga en kaffebehandlingsanläggning. Kaffe från dessa partnergårdar, certifierade som hållbara av en oberoende tredje part, används till exempel i Pauligs stadskaffen, som rostas i det kolneutrala rosteriet i Nordsjö. 

 
För mer information: 

Timo Jäske, hållbarhetsdirektör för dagligvaruhandel, Kesko, timo.jaske@kesko.fi, tfn 050 529 2028. Mer information om K-gruppens hållbarhetsarbete finns på adressen: https://www.kesko.fi/yritys/vastuullisuus/  

Lea Rankinen, chef för hållbarhet och samhällskontakter, Paulig, lea.rankinen@paulig.com, tfn 041 539 4609. Mer information om Pauligs hållbarhetsgärningar finns på adressen: https://www.paulig.fi/vastuullisuus

 
K-handlarna bär ansvaret för kundnöjdheten i K-mataffärerna, och med dem fungerar Keskos dagligvaruhandel enligt modellen för kedjeaffärsverksamhet. K-mataffärernas kedjor är K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market och Neste K. K-mataffärerna är bland världens mest hållbara inom sin bransch. Ytterligare styrkor är överlägsna färskvaruavdelningar, yrkeskunnig service, omfattande sortiment, finländska produkter och Pirkka. K-mataffärerna är både högklassiga och förmånliga. K – för att det ska vara trevligt att handla. 

Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som bygger en ny och hållbar matkultur – både för människor och för jorden. Paulig erbjuder allt möjligt smakligt: kaffe och kalla drycker, Tex Mex- och snacks-produkter, kryddor och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco. År 2020 uppgick Pauligs omsättning till 920 miljoner euro och koncernen sysselsätter över 2 000 arbetstagare i 13 länder. De satsar alla på löftet ”For a life full of flavour”.  

Ladda ner högupplösta bilder