24.4.2020 Meddelande
Pauligs bolagsstämma den 23 april 2020 utsåg Petra Teräsaho, Christina Wergens och Mathias Bergman till nya ordinarie styrelseledamöter samt Peter Rikberg till observatör i styrelsen. Dessutom fortsätter de nuvarande ledamöterna Jukka Moisio, Christian Köhler, Eduard Paulig och Harri Pulli i styrelsen. Jukka Moisio utsågs till styrelseordförande. Paulig-koncernens direktör för juridiska ärenden Sarah Tähkälä fungerar som styrelsens sekreterare.  Ordföranden Sanna Suvanto-Harsaae, styrelseledamöterna Jon Sundén och Robin Hallberg och observatören Jessica Jungell-Michelsson lämnade styrelsen på bolagsstämman den 23 april 2020. 

Presentation av de nya styrelseledamöterna 


Petra Teräsaho är just nu chef för Controller-funktionen i Stora Enso-koncernen och har gedigen erfarenhet inom ekonomi. Hon har också arbetat med marknadsföring, strategi och affärsutveckling på internationella företag. Teräsaho har en ekonomie magisterexamen. Christina Wergens har gjort en lång karriär inom försäljning, marknadsföring och allmän ledning i dagligvaruhandeln (FMCG). För närvarande är hon verkställande direktör för GS1 Sweden. Wergens har tidigare arbetat som marknadschef bland annat inom drycker och livsmedel på Unilever. Hon har en MBA i internationella affärer. 

 


 

Mathias Bergman har länge arbetat i ledningen av Stiftelsen för ett levande Östersjön samt som forskare och forskningschef vid Helsingfors universitet. Han är docent i molekylärbiologi samt filosofie doktor. Bergman är medlem i Pauligs ägarsläkt. 

Uppgifterna om alla styrelseledamöter finns att läsa på bolagets webbplats www.pauliggroup.comLadda ner högupplösta bilder