22.9.2023 Meddelande
Paulig återkallar ”Santa Maria Cheddar Cheese Sauce” och ”Santa Maria Dip Nacho Cheese Style”. Anledningen är en upptäckt produktsäkerhetsrisk. Återkallelsen omfattar Santa Maria Cheddar Cheese Sauce (3 kg) med bäst-före-datum från 01/06/2024 till 31/08/2024 och Santa Maria Dip Nacho Cheese Style (250 g) med bäst-före-datum från 01/06/2025 till 31/08/2025.

Återkallelsen av Santa Marias ostsås och ostdipp görs efter fynd av en bakterie i en batch med ostsås och som försiktighetsåtgärd återkallas samtliga produkter där risk för bakterieförekomst kan finnas. I nuläget har inget fall av sjukdom till följd av konsumtion av produkterna rapporterats in. 

Bakterien kan orsaka symptom såsom yrsel och kräkningar. Eventuella symptom är övergående och förvinner normalt inom 24 timmar.

Paulig, som äger varumärket Santa Maria, är i tät kontakt med leverantören av produkten för att säkerställa att åtgärder vidtas för att förhindra att problemet återuppstår.

Ersättning för konsument

Konsumenter ombeds att inte konsumera produkterna och kontakta Santa Marias Konsumentkontakt för ersättning:

E-mail: konsumentkontakt@santamaria.se
Telefonnummer: 020-67 42 00

Ladda ner högupplösta bilder