16.7.2019 Meddelande
Små metallspån har återfunnits i Risenta Kokosmjöl (300 gram) med bäst före-datum 11-03-2020 och 13-06-2020. Då risk för skada föreligger vid konsumtion, återkallas produkterna omedelbart.

En orsaksanalys har påbörjats och nödvändiga åtgärder kommer att vidtas för att förhindra att problemet återuppstår. Tillsvidare är utleveranser av Risenta Kokosmjöl stoppade.

Paulig beklagar det inträffade och som konsument ombeds du att vända dig till Risentas Konsumentkontakt för ersättning.

KONSUMENTKONTAKT
Tel.nr: 08-586 27 500
Reklamera via webben

Ladda ner högupplösta bilder