25.5.2023 Meddelande
Paulig återkallar Risenta Teffmjöl på grund av förekomst av tropanalkaloider i en högre mängd än rekommenderat i produkten. Återkallelsen gäller produkter med bäst före-datum 2024-04-11 eller tidigare.

Tropanalkaloider är organiska föreningar som förekommer naturligt i växter som återfinns i spannmålsfält. I små doser orsakar tropanalkaloiderna inga problem, men i lite större mängd kan de ge övergående symptom som till exempel illamående, yrsel, muntorrhet och högre puls. Paulig väljer på grund av detta att återkalla Risenta Teffmjöl (400 g) med bäst före-datum 2024-04-11 eller tidigare, då tropanalkaloider i en högre halt än rekommenderat detekterats i dessa produkter.

Konsumenter ombeds att inte förtära produkten utan vända sig till Pauligs Konsumentkontakt för mer information: 0200-23 66 00, info@risenta.se,  www.risenta.se/om-risenta/kontakt/.

Paulig beklagar det inträffade. Åtgärder har vidtagits för att förhindra att problemet återuppstår.

Ladda ner högupplösta bilder