Paulig gav år 2014 ett löfte om att alla kaffebönor som företaget använder skulle köpas in från hållbara källor före utgången av 2018. Löftet har infriats och idag är Paulig en av de första stora rosterierna i världen som har nått detta mål inom kaffebranschen.
Katariina Aho, Supply Chain Director, Paulig Coffee

Paulig har utfört ett långsiktig arbete inom hållbarhet. Gedigen kunskap om kaffets ursprung utgör grunden för företagets inköpsverksamhet och hållbarhetsarbete. Paulig har redan under flera år tillämpat etiska inköpsprinciper, som samarbetspartner i kaffets ursprungsländer förbundit sig att följa.

”Det går inte att ändra världen över en natt, inte heller ensam. Det har krävts dialog och samarbete för att säkerställa hållbarheten. När vi år 2014 gav ett löfte om att allt vårt kaffe köps in från verifierat hållbara källor, rådde en situation där alla de högklassiga kaffesorter som Paulig använder inte fanns hållbart odlade”, berättar Pauligs direktör för leveranskedjan Katariina Aho, och fortsätter:

”I fem års tid har vi tillsammans med våra samarbetspartner utökat vårt sortiment av certifierat kaffe och utvecklat leveranskedjor, grundat nya partnerprogram i ursprungsländerna och certifierat källorna för råkaffe. De här handlingarna visar vägen för hela kaffebranschen. Som ett av de första stora rosterierna i världen använder vi endast kaffe som köpts in från verifierat hållbara källor.”

Pauligs hållbarhetsarbete i ursprungsländerna stödjer över 100 000 kaffeodlare

I sina produkter använder Paulig endast kaffe med Rättvis handel- och Eko- eller UTZ-certifikat samt kaffe som köpts in via hållbarhetsprogram med partner. Paulig har under åren stött över 100 000 kaffeodlare via dessa partnerprogram. För tillfället pågår partnerprogram i sammanlagt 12 länder och de nyaste programmen, som startats upp under de senaste åren, finns i Afrika samt i Syd- och Centralamerika. Till Pauligs partner hör bl.a. International Coffee Partners, Coffee & Climate, Rättvis handel och kaffeexportföretag.

”Vi köper årligen in över 50 miljoner kilo råkaffe. Det motsvarar den sammanlagda årsproduktionen hos över 75 000 medelstora kaffeodlingar. Våra val och vårt hållbarhetsarbete gör alltså stor skillnad och vi satsar på hållbar utveckling inom alla delområden i vår verksamhet. Vi har exempelvis förbundit oss vid att våra kaffeförpackningar tillverkas av enbart förnybara råvaror år 2025”, säger Katariina Aho.

Coffee tree

370 miljarder bönor köps årligen in

Paulig tillverkar årligen över 100 miljoner kaffepaket. Kaffet rostas i Finland med ren biogas. Om alla bönor som Paulig köper in från hållbara källor, totalt 370 miljarder kaffebönor, skulle radas upp efter varandra skulle de räcka 68 varv runt jorden.

Se också Katariina Ahos blogg och video om drömmen som blev sann.

Läs mer om Pauligs hållbarhetsarbete på adressen: https://www.pauliggroup.com/sv

Ladda ner högupplösta bilder