16.10.2018 Artikel

Pauligs koncernchef Rolf Ladau anser att en chef inte ska leta efter syndabockar utan efter lösningar. Den finländska ledningskulturen har enligt honom blivit bättre på att hitta balansen mellan sakorientering och människonärhet.

Kaffe väcker starka barndomsminnen hos Rolf Ladau. Doften av kaffe väcker en känsla av trivsel och hemtrevnad hos honom. God mat betyder också mycket för Ladau, och det är ett avslappnande fritidsintresse. Det är alltså inget mirakel att Pauligs färska vd är eld och lågor över affärsverksamheten hos företaget han leder, som ”genljuder så starkt i människors liv”.

”Kaffe och betydelsefulla måltidsstunder hör till människornas vardag och fest – de här stunderna finns med i både glädje och sorg”, säger Ladau.

Livsmedelsbranschens utveckling ökar medarbetarnas motivation, liksom produkternas och varumärkenas nära koppling till människornas vardag. Människorna är genuint stolta över Pauligs historia.

”Den goda stämningen och medarbetarnas engagemang i huset är påtagliga.”

Hos Paulig möts människor och värderingar

Ladau började jobba som Pauligs koncernchef i början av juni. Innan detta jobbade han som vd på Fazer Konfektyr. Han har varit i Finland bara i några år. Tidigare tillbringade han ett par årtionden utomlands på ledande poster i internationella företag, bl.a. The Coca-Cola Company, Procter & Gamble, Gillette, Unilever och Kellogg Company.

Efter den långa perioden utomlands kan han betrakta den finländska ledningskulturen från en utomståendes perspektiv. Hurdan är den? Hur har det finska ledarskapet förändrats enligt honom?

”Sakorientering har traditionellt varit styrkan hos det finländska ledarskapet. När man fokuserar på siffror och processer får man ändå inte glömma människan. Jag har märkt att balansen mellan sakorientering och hänsyn till människan har blivit bättre inom ledningskulturen i Finland.”

Uppskattningen för människor och team och diskussionskulturen är trender som blir starkare inom företagsledning överlag. Hos Paulig syns respekten för individen bland annat på så sätt att coachning av anställda står i centrum inom företagskulturen.

Vad är då den största skillnaden mellan att jobba på ett familjeföretag och i ett börsbolag?

“Här står värderingarna mycket nära människan. Det som står på pappret och hur människorna lever i verkligheten stämmer överens här. Företaget har starka rötter, och när man ser på dess historia har värderingarna alltid varit den röda tråden i Pauligs verksamhet.”

En chef kan inte kommunicera för mycket

Nu är det dags att diskutera Ladaus eget ledarskap. Tillgänglig är det första adjektivet han använder för att beskriva sig själv. Därtill tycker han sig vara en tydlig och absolut målinriktad chef.

”Folk har säkert fått känslan att det är lätt att ta upp saker för diskussion med mig. Jag strävar också efter att tillföra tydlighet – både ur ett organisatoriskt perspektiv och inom själva verksamheten. Vi ställer upp krävande mål för människor och så tacklar vi dem tillsammans. Jag erbjuder alltid stöd åt de anställda och ger dem arbetsredskap för att nå de här målen”, säger Ladau.

Han framhäver vikten av kommunikation i arbetet som chef.

”Missnöje uppstår när man inte kommunicerar tillräckligt i företaget. Det är viktigt att chefen ställer frågor, diskuterar och lär känna folk.”

Ett av de viktigaste råden eller ledorden som Ladau vill förverkliga i sitt arbete lyder: sök inte efter syndabockar utan efter lösningar.

”Ingen begår misstag med avsikt. Chefens uppgift är uttryckligen att hjälpa till med att hitta lösningar och eliminera problem.”

Att svara på öppna frågor är nyckeln till framgång

Att Ladau har en gedigen bakgrund inom marknadsföring syns också hos Paulig.

”All affärsverksamhet ska grunda sig på en äkta förståelse av konsumenten. Vilka behov och vilka konsumtionssituationer kan Pauligs produkter besvara på ett unikt sätt, och varför väljer konsumenten våra produkter eller låter bli att välja dem? Att skapa en djuplodande kännedom av konsumenten är mycket svårt, för det kräver både tid och kunskaper att tolka data på nyansnivå. Men nyanser är ofta avgörande, och det är mycket viktigt att bygga upp de här analytiska färdigheterna. Det är bland annat det här arbetet som jag vill vara med och stödja hos Paulig”, säger Ladau.

Innovation är ett stort ord

Hur kommer då Paulig under Ladaus ledning att se ut om några år? Den färska vd:n vill att företaget ska vara med och forma människors åsikter om god mat och gott kaffe i framtiden i ännu högre grad än i dag.

”Folk uppskattar oss, eftersom vi är föregångare. Vi kommer närmare människornas dagliga liv varje dag och därför förstår vi deras behov nu och i framtiden.”

Innovationer har stor betydelse för Pauligs framtid. Innovation betyder ändå inte nödvändigtvis något alldeles nytt.

”Innovation är stort ord. Det är viktigt att skapa en kultur av kontinuerlig förbättring inom vår verksamhet; ett äkta intresse av vårt arbete så att vi inte upprepar saker utan förnyas”, säger Ladau.

Han fascineras av att undersöka trender inom mat och dryck. En trend som är synlig just nu och väcker speciellt intresse hos Ladau är sammanblandningen av olika produktkategorier.

”Vad kommer att hända med ready-to-drink-drycker, och med kallbryggt kaffe då det till exempel blandas med olika saftdrycker? Hur och var kommer människor att äta om tio år, när måltider utanför hemmet och småätande ökar? Hur hög status kommer vegomat att få i människors vardag, då värdefrågor blir alltmer centrala för köpbeslut?” funderar Ladau i sitt ljusa arbetsrum och ser genuint entusiastisk ut.