5.9.2018 Artikel

Lenita Ingelin, verkställande direktör för Pauligs kaffeverksamhet, är lycklig då kollegerna växer och utvecklas. Till en inspirerande arbetsmiljö hör naturligtvis gott kaffe och kaffekulturen på arbetsplatserna utvecklas nu med fart, enligt Ingelin. ”Jag tror att man i framtiden utnyttjar kaffepauserna på arbetsplatserna på nya, kreativa sätt, till exempel för att bolla idéer i team”, säger Ingelin.

Lenita Ingelin, som ansvarar för Pauligs kaffeverksamhet, har starka minnen av barndomens kaffestunder i mormors kök i Borgå. Stämningen var alltid positiv och varm. Olika generationer delade med sig av sina livsvisdomar. Lenita blandade hälften grädde i kaffet och doppade bullen i kaffet. ”På samma sätt lärde sig mina barn att dricka kaffe hos sin farmor”, berättar Ingelin.

Kaffet förenar människorna

Idag dricker Ingelin ungefär fyra koppar kaffe om dagen. Enligt henne finns det olika slags kaffestunder: Att dricka kaffe kan vara en lugn stund för egen avkoppling. Kaffet piggar upp och hjälper en att sortera tankarna. Det kan också vara en belöning. Å andra sidan är kaffet ett slags socialt lim. Ingelin avnjuter gärna kaffet tillsammans med sina kolleger och vänner. Kaffet har överhuvudtaget en stor plats i finländarnas hjärtan.

”Jag tror att kaffe också bidrar till att skapa lycka. De sociala stunderna kring kaffet är mycket betydelsefulla. Kaffet är en viktig del av vår vardag. Jag tror att vi är det enda landet i världen där kaffepauserna till och med noteras i arbetsavtalen”, säger Ingelin.

På arbetsplatsen tror Ingelin att gemensamma sociala stunder skapar effektivitet i arbetet. Satsning på kaffet som erbjuds är också ett tecken på uppskattning för arbetstagarna. Kaffestunden kan vara ett arbetsredskap för chefen, om man vill se den så. Och om kaffestunderna inte fungerar som de ska, blir det missnöje.

”Jag tror att kaffe av hög kvalitet kommer att spela en ännu större roll i framtiden, när företag lockar duktig personal. Kaffekulturen på arbetsplatserna utvecklas också snabbt. Kaffestunderna används i framtiden också på ett nytt, kreativt sätt för att bolla idéer i team, och detta kommer att synas som nya lösningar i planeringen av arbetsutrymmen”, berättar Ingelin.

Lycka är en kollega som blomstrar

Välj din attityd! Detta är Ingelins motto som chef och som allmän livsvisdom. Man kan alltid påverka den egna attityden.

”Vilken attityd man har inverkar på lyckan. En positiv attityd får sakerna att löpa och gör människan en aning lyckligare.”

Lycka är, enligt Ingelin, att de grundläggande sakerna i livet är i ordning. I livet behöver det finnas intressanta utmaningar och saker som balanserar dem. Det är också viktigt att ta vara på stunden.

”Man måste kunna njuta av stunderna i vardagen. Lyckan kan inte bestå av en ständig väntan på den kommande semestern eller motsvarande belöningar. Man måste njuta av stunden här och nu”, säger Ingelin.

I sitt arbete blir Ingelin lycklig, när hon ser att arbetstagarna utvecklas och trivs. Hon får enormt mycket energi av människorna omkring sig. Detta syns också i hennes ledarskap.

”Jag är en människoorienterad person. Jag vill involvera teamet i planering från början och bolla idéer tillsammans med de andra. Då blir allas tankar klarare och planerna blir bättre och gemensamma. Det gör mig lycklig när människor tillsammans uppnår mål. Jag njuter av att kunna facilitera och främja saker. Då känner jag att jag lyckas i mitt ledarskap”, säger Ingelin.

Små stora saker

Naturresursernas hållbarhet och tillgången på kaffe i framtiden engagerar Ingelin.  Hon tror att företagens långsiktiga ansvarsarbete tillsammans med människornas egna små val kan påverka kaffets ljusa framtid.

Ansvar blir ständigt en allt viktigare värdering för Ingelin. Hon tror att människor i allmänhet är starkt oroade över jordklotets framtid. Att påverka genom små val och handlingar blir därför allt viktigare och människor väntar inte längre på att ”någon annan, någonstans” ska ordna upp allting. 

”När man dricker kaffe som är ansvarsfullt producerat, känner man att man gör skillnad sig bra. Världen blir en aning bättre. När jag besökte ett av kaffets ursprungsländer Costa Rica förra hösten, blev jag imponerad av över hur många skeden kaffet går igenom innan det påbörjar sin resa mot Finland. Jag hyser en enorm respekt för kaffeodlarnas arbete.”

Kommer du på kaffe?

Att någon ber dig följa med på kaffe kan ha en väldigt speciell innebörd. I bästa fall är inget sig likt efter kaffestunden. Så gick det en gång i tiden till för Ingelin.

Det var annandag jul år 1984. En ung man ringde på dörren och frågade Lenita: ”Kommer  du på kaffe?”

”Vi har nu varit tillsammans i över 30 år. Det lönar sig att be människor följa med på kaffe”, säger Ingelin och ler.