4.10.2018 Artikel

Pauligs nya HR-direktör Anu Pires har under sin karriär arbetat i Brasilien, Indien, Kina och Singapore. I Brasilien lärde hon sig den hårda vägen att det enda sättet att lära känna en ny kultur och få saker uträttade inom företaget är genom kommunikation med människor. ”Genom att lyssna på människor avslöjas en stor mängd tyst kunskap, som företaget kan och vinner på att utnyttja.”

Röstläge och gester har en stor inverkan i företagsvärlden. En chef ska aldrig underskatta kroppsspråkets och sitt uppförandes betydelse för arbetsgemenskapen. Det anser Anu Pires, som i början av oktober börjat som personaldirektör vid Paulig.

Finländska chefer talar ofta ganska rakt på sak och uppskattar samstämmighet.

”I vår företagskultur tänker vi lätt att sanning och ärlighet är så stora dygder att uttryckssättet knappast spelar nån roll. Sättet som man säger saker på har ändå en mycket stor inverkan på hur saker genomförs och drivs framåt i en organisation”, säger Pires.

Innan Paulig jobbade hon som personaldirektör vid Lumene. Pires har en omfattande erfarenhet som personaldirektör inom företag i olika branscher samt internationellt. Under åren vid Nokia var hennes ansvarsområden bland annat Asien samt Latinamerika vad beträffar elektronisk affärsverksamhet. På grund av sitt jobb har hon och hennes familj länge bott i Brasilien, Indien, Kina samt Singapore.  Sammanlagt passerade tio år utomlands.

Vad var den största lärdomen från utlandsåren?

”Brasilien förändrade mig verkligen som chef. Jag lärde mig mest av de misstag jag gjorde där som trettioårig HR-chef. Då jag for dit tänkte jag att människorna förändras nog bara jag arbetar på mitt eget sätt och är målmedveten. Jag lärde mig den hårda vägen att största delen av världens affärer hänger på människors relationer sinsemellan och deras funktionalitet. Om relationerna till människorna inte funkar, funkar inget alls”, berättar Pires.

När hon senare for till Indien använde hon mycket tid till att lära känna människor och berättade också öppet om sig själv för de anställda. Enligt Pires lönar det sig inte för dem som är på väg utomlands att anta att de förstår en främmande kultur och nya människor, utan skaffa kunskap genom kommunikation.

”Genom att lyssna på människor kommer det fram en väldig mängd tyst kunskap, som företaget kan och ska ta vara på.”

Pizzagräddning lärde stresshantering

HR-uppgifter hamnade Pires fordom på av en slump. Hon studerade marknadsföring och tog examen mitt i lågkonjunkturen på 1990-talet. Efter hårda försök fick hon jobb på personalutvecklingsavdelningen vid Valmet och märkte redan då att HR-jobbet passade henne.

”När jag tänker på det efteråt, så var det så här det skulle gå. Som proffs inom HR upplever jag att jag får använda mina egna styrkor. Det första intrycket av mig är mjukt, men vid behov kan jag också vara rätlinjig och strikt.”

Det finns skolor av alla de slag. Under studietiden jobbade Pires åtta år vid Kotipizza och gräddade pizzor. De åren anser hon vara nästan lika viktiga läroår som universitetstiden.

”Där hamnade man i väldigt många olika slags situationer som skulle lösas på något vis: vad gör man då pizzan bränns i botten och det är en väldigt lång kö med hungriga kunder som väntar på sin mat? Under de där åren lärde jag mig mycket, förutom praktiska färdigheter även stresshantering. Färdigheterna har varit nödvändiga och kommit i användning senare i arbetslivet”, berättar Pires.


Enkelt är vackert

Pires uppskattar enkelhet och klarhet. Ju svårare sak, desto enklare måste man göra den. Få saker är så svåra att man inte kan förenkla dem. Pires är inte intresserad av fina men invecklade powerpoints, utan den centrala poängen.

”Det finns de som tänker att komplexitet är något fint. Jag tycker att det är synd om det viktigaste inte klargörs, utan att det drunknar i mängden.”

Förutom klarhet anser Pires att en HR-chef ska vara oförskräckt. 

”HR-chefens viktigaste uppgift är att klargöra företagets mål för personalen. Det gäller att sköta om helhetsbilden på alla banor som berör människor – skapa förutsättningar för personalen och se möjligheter. Jag är genuint intresserad av människor och deras utveckling. Om det däremot finns något i en persons verksamhet som behöver förbättras – även om det vore fråga om företagets verksamhetsledare – ska HR-chefen med hjälp av konstruktiva samtal se till så att alla följer samma spelregler”, säger Pires. 

Hon vill uppmuntra människor att också erkänna sin okunnighet.

”Våga vara okunnig. Säg öppet att du inte vet en sak, men att du håller på lära dig. Det gäller såväl saker, kulturer som företag.”

Ju bättre chefen känner människorna, desto bättre kan han eller hon anpassa sitt eget beteende till företagets kultur. Konsten att läsa människor har också utvecklats under den långa karriären.

Vad var det då med Paulig som vädjade till Pires?

”Bolaget har alltid varit på min topp tio-lista. Jag tycker om livsmedelsbranschen. Pauligs långa historia och berättelse fascinerar mig också. Eftersom det inte är ett börsbolag tror jag att även ett långsiktigare utvecklingsarbete är möjligt. Livsmedelsbranschen har en enormt intressant utsikt framför sig!”

Men vad i allsin dar, den färska HR-direktören erkänner att hon inte alls dricker kaffe – förutom Frezza! Pires är en hängiven te-drickare.

”Som tur är var det ingen förutsättning i arbetsintervjun – och man vet ju inte, kanske jag ännu blir omvänd”, säger Pires med ett skratt.