10.9.2018 Artikel

För mer än ett år sedan satt jag på flyget till Peru och såg fram emot ett års äventyr i kaffets ursprungsländer. Jag anade nog att jag skulle få uppleva många oförglömliga stunder, men aldrig kunde jag föreställa mig att mitt år utomlands skulle bli så lärorikt och upplevelserikt. Kaffet tog mig från Peru till Costa Rica, Nicaragua, Honduras och Guatemala, samt i Östafrika till Tanzania, Uganda och Kenya. Jag tror jag lämnade en liten del av mitt hjärta i varje land.

Jag tillbringade ett år tillsammans med en av våra viktiga strategiska samarbetspartner, Volcafe. Tillsammans med dem driver vi olika partnerprogram för att stödja en hållbarare och lönsammare kaffeodling. Min utlandsvistelse märktes inte som ett tomt arbetsbord på vårt kontor; under den tid jag vistades hos Volcafe besökte sammanlagt fem medarbetare från olika ursprungsländer i tur och ordning vårt rosteri i Helsingfors. Jag fick alltså chansen att resa till kaffets urkällor och de fick i sin tur bekanta sig med den andra ändan av kaffets värdekedja och oss finländare, som ju är storkonsumenter av kaffe. 

Anna Vänskä Guatemala

I Guatemala samlade vi in kaffeprover för kvalitetsanalyser. Utgående från dem föreslås ett pris för odlaren. Odlarna har alltid friheten att välja till vem de vill sälja sitt kaffe.

Under året fördjupade jag mig i Volcafes hållbarhetsprogram, som helt konkret stöder kaffeodlarna och ger råd om hur kaffets kvalitet, kaffeplantagernas produktivitet och kaffeproduktionskostnaderna kan förbättras. Jag kom åt att följa och själv delta i det praktiska arbetet på tiotals kaffeplantager i olika länder och olika områden. 

Näringsverksamhet på naturens villkor

Jag fick bevittna naturens kraft flera gånger under årets lopp. I Peru bodde jag på en kaffeplantage, och den första natten vaknade jag av ett jordskalv. Det var skrämmande, men lyckligtvis undvek vi skador den natten. Under mitt år utomlands fick jag dock på nära håll se vilken förödelse olika naturfenomen kan orsaka. På en kaffeplantage i Guatemala följde jag oroligt vulkanen Fuegos aktivitet. Först spottade vulkanen upp askmoln i luften och slutligen hade den ett utbrott som fick ödesdigra följder. I Costa Rica såg jag med egna ögon hur orkanen Nate på några dagar hämtade flera månaders regnmängd till landet. Detta orsakade jordskalv och lämnade många kaffeodlingar avskärmade från omvärlden i flera dagar. 

Även extrema väderförhållanden som beror på klimatförändringen orsakar utmaningar i kaffeodlarnas vardag. En del odlare kämpar med allt längre regnperioder, andra med extrem torka. Odlarnas utmaningar varierar mellan olika regioner. På Paulig har vi strävat efter att beakta detta och anpassa våra partnerprogram enligt varje regions och det lokala samhällets behov. 

Mångsidig arbetsbeskrivning under resan

Jag får ofta frågan vad jag gjorde under mitt år utomlands. Jag fick bli en medlem i samhället: Jag bodde hemma hos kaffeodlarna och fick bl.a. vara med om att beskära kaffeträd och renovera bostäder för säsongsarbetskraft. Jag deltog i vardagssysslorna, kokade morgonkaffe och fick lära mig hur man gör perfekta tortillor. Dessutom jobbade jag med lokala agronomer och lärde mig mycker om olika växtsjukdomar och bästa odlingspraxis. Jag fick också träna mitt mattehuvud och räkna ut produktionskostnaderna för enskilda plantager. 

Anna Vänskä Honduras

I Honduras fick Joshua från vår samarbetspartner Volcafe och jag chansen att överräcka ett paket kaffe som rostats i Paulig Kulma till den ursprungliga kaffeodlaren. Joshua var en av de ”utbytesanställda” som arbetat på rosteriet i Finland.

Anna Vänskä cupping

Smaktest, dvs. ”cupping”, är en viktig del av kaffeprovarens arbete. Här bedömer vi kvaliteten på en ny skörd i Honduras och söker efter ett lämpligt kaffe för Paulig.

Dagarna gick i racerfart och jag fick fördjupa mig i olika processer. Efter att ha studerat kaffeodlingarna arbetade jag på en hanteringsanläggning och tog emot lastbilsleveranser av kaffebär, kontrollerade kaffets kvalitet utifrån prover som odlarna lämnat in, skyfflade tusentals kilo torkade kaffebönor och rengjorde vattenbehandlingstankarna på kaffehanteringsanläggningen. Jag fick också göra smaktester, behandla fraktdokument som behövs för skeppningen av kaffe och göra hållbarhetsutvärderingar av våra partnerprogram. Jag var t.ex. med om att grunda ett odlarsamhälle för Paulig i Costa Rica. Om och när jag hade lite fritid sparkade jag fotboll med barnen och diskuterade formel 1 och vintrarna i Finland med de lokala invånarna.

Anna Vänskä Peru

I Villa Rica i Peru analyserade vi tillsammans med en agronom kaffebehandlingsprocessens effektivitet genom att räkna hur många bönor som gått sönder i kvarnen.

Anna Vänskä Tansania

I Tanzania torkas kaffet i solen på torkbord.

Ett av de möten som gjorde det starkaste intrycket på mig upplevde jag i slutet av året i Kenya. Jag besökte kaffeplantagen Kivunguru, vars ägare Eileen och John är mycket typiska odlare – de började koncentrera sig på kaffeodling först efter att de gått i pension. Medan vi satt i parets vardagsrum och avnjöt en kopp kaffe lade jag märke till examensbilderna på deras barn som hängde på väggen. Jag frågade om någon av barnen är engagerade i kaffeverksamheten. Svaret var ”inte för tillfället”, men till min glädje fick jag höra att barnen nu för första gången överväger att fortsätta med föräldrarnas kaffeverksamhet, eftersom kaffeodlingen i och med deltagandet i vårt partnerprogram har blivit ekonomiskt lönsam. 

Anna Vänskä Costa Rica

På kaffeplantagen i Costa Rica lockade kaffeodlarens son mig till att sparka boll innan jag skulle åka iväg till följande plantage.

Hemkomsten

Jag smälter fortfarande allt jag fick lära mig under min utlandsvistelse, trots att jag återvände till Finland redan för några månader sedan. Pauligs hållbarhetsarbete bygger på en djup förtrogenhet med kaffets värdekedja, och jag upplever att jag nu har bättre förutsättningar att utveckla detta arbete tillsammans med våra samarbetspartner. 

I skrivande stund är min främsta arbetsuppgift att trygga tillgången på kaffe fram till nästa höst. Därtill fortsätter vi att göra kvalitetsrevisioner av våra partnerprogram och att utveckla dessa. Under 2019 kommer alla våra partnerprogram, via vilka vi köper in kaffe, att vara certifierade av en tredje, oberoende part. Jag kommer också att fortsätta besöka ursprungsländerna, eftersom det är en viktig del av mitt arbete. När jag reser iväg till ursprungskällorna till vårt kaffe känns det samtidigt som att jag återvänder till mitt andra hem.

Anna Vänskä Costa Rica sunset

Solen går ner i kafferegionen Tarrazú i Costa Rica.

Läs Annas tidigare hälsningar (på engelska):

A year-long trip around the countries of origin of coffee
Coffee from beyond snow-capped mountains
Entire community behind coffee
Snow in the Sahara and heavy rainfall in Costa Rica
Journeying with happy beans in Nicaragua

10.9.2018