Paulig har publicerat sin årsredovisning tillsammans med hållbarhetsrapporten för 2021. Rapporten beskriver Pauligs framsteg och vägen mot hållbarhetsprogrammet 2030. 


Höjdpunkter under 2021

  • Vi har minskat våra egna utsläpp av växthusgaser  med 18 procent, från 2018 års baslinje. Vår ambition är att minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent i den egna verksamheten och från värdekedjan med 50 procent fram till 2030.
  • Våra kortsiktiga mål är att göra alla våra fabriker koldioxidneutrala i slutet av 2023. Nu är sex av våra elva produktionsanläggningar CarbonNeutral-certifierade.
  • Vi tog ett betydande steg i riktningen mot ambitionen att halvera utsläppen i vår värdekedja genom att inleda ett hållbart jordbrukssamarbete med Lantmännen. Det vetemjöl som levereras till Paulig av Lantmännen kommer att ha ett minskat utsläpp av växthusgaser med upp till 30 procent per volymenhet. Mjölet används för att årligen baka 400 miljoner tortillas från Santa Maria.
  • Vi skapade ett nutritionsramverk för att definiera vad vi menar med en produkt som möjliggör hälsa för människor. Ramverket har banat väg för att utvärdera vår produktportfölj och framtida fokusområden för produktutvecklingen.
  • I början av 2022 publicerade vi Pauligs avskogningspolicy där vi förbinder oss att samarbeta för att eliminera råvarurelaterade avskogning från våra leveranskedjor som en del av vår hållbarhetsstrategi.
  • Vi lanserade tillsammans med Helsingfors Institut för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet en unik baslinjestudie för att undersöka matsvinn i Pauligs leveranskedja för råvaror. Syftet var att fastställa den nuvarande situationen för uppströms matsvinn och att hitta nya sätt för att minska svinnet.
Vuosaari roastery carbon neutral


Nästa steg

  • Vi planerar att göra alla våra elva fabriker, i sex länder, koldioxidneutrala senast år 2023.
  • Vi fortsätter att samarbeta med våra leverantörer och partners för att utforska klimatsmartare jordbruksmetoder och leta efter nya och mer hållbara råvaror. Dessutom arbetar vi med att minska de logistikrelaterade utsläppen med 25 % till 2025.
  • Vi kommer att utveckla ett ramverk för att utvärdera och identifiera fokusområden som möjliggör hälsa för planeten. Detta som ett nästa steg i att nå ambitionen att 70 procent av omsättningen 2030 ska komma från produkter som möjliggör hälsa och välbefinnande för människa och planet. 
  • Vi har inrättat ett strategiskt hållbarhetsinitiativ för att utveckla den externa verifieringen av våra värdekedjor för kryddor, den näst största inköpskategorin från högriskområden. Under 2021 skapade vi en färdplan för externa verifieringar av våra tre populäraste kryddor: svartpeppar, lök och indisk chili. Ytterligare färdplaner för våra råvaror är redo att utvecklas under 2022.
Paulig's Annual Report 2022

Läs årsrapporten i PDF-format. Hållbarhetsrapport är en del av den engelskspråkiga årsrapporten Paulig Annual report.

Rapportering

Läs mer

Paulig's Annual Report 2022
Pauligs årsredovisning 2021 (på engelska)
Paulig Sustainability Approach SV
Pauligs hållbarhetsstrategi för 2030
Veggie on the table
Pressmeddelande: Den nya hållbarhetsstrategin banar väg för en hållbar livsmedelsindustri