Paulig har publicerat sin årsredovisning tillsammans med hållbarhetsrapporten för 2020. Hållbarhetsrapporten är den första i sitt slag och beskriver den nya strategin som sträcker sig fram till 2030 och bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling.  

Paulig Sustainability report infograph


Höjdpunkter under 2020

  • Vi minskade våra egna utsläpp av växthusgaser med 18 procent, från 2018 års baslinje. Vår ambition är att minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent i den egna verksamheten och från värdekedjan med 50 procent fram till 2030.
  • Vi blev det första livsmedelsföretaget i Finland att få våra klimatmål godkända av Science Based Targets-initiativet.
  • Vårt kafferosteri i finska Vuosaari blev vår första produktionsanläggning som blev certifierad som koldioxidneutral byggnad.
  • Alla våra produktionsanläggningar i Sverige, Finland, Estland, Belgien och Storbritannien köper nu 100 procent förnybar energi.
Vuosaari roastery carbon neutral


Nästa steg

  • Vi planerar att göra samtliga av våra tio fabriker, i sex länder, koldioxidneutrala senast år 2023.
  • Vi fortsätter att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen på våra produktionsanläggningar genom att bland annat köpa biogas, förnybar el och fjärrvärme.
  • Vi undersöker möjligheterna att investera i egen produktion av förnybar energi. I Belgien har vi placerat 1 900 solpaneler på taket av vår produktionsanläggning som årligen producerar 655 000 KWh. Panelerna installerades under 2020.
Paulig's Annual Report 2020

Läs årsrapporten i PDF-format. Hållbarhetsrapport är en del av den engelskspråkiga årsrapporten Paulig Annual report.

Rapportering

Läs mer

Paulig's Annual Report 2020
Pauligs årsredovisning 2020 (på engelska)
Paulig Sustainability Approach SV
Pauligs hållbarhetsstrategi för 2030
Veggie on the table
Pressmeddelande: Den nya hållbarhetsstrategin banar väg för en hållbar livsmedelsindustri