Paulig purpose

A life full of flavour – det är vad vi på Paulig står för. Vi vill förnya oss – upptäcka nya smaker, lösningar och arbetssätt. Vi vill utvecklas, behålla vår relevans och bedriva en verksamhet som är positiv för konsumenterna, våra kunder, partner och medarbetare samt miljön. 

Livet handlar om ögonblick – både stora och små. Från en god kopp morgonkaffe hemma i köket eller på språng till en underbar middag med familj och vänner. Dessa stunder är viktiga för oss och vi värnar om dem genom att erbjuda smaker från hela världen till människor överallt. Vi betonar välmående för människor och miljön i vårt arbete för att dessa stunder ska kunna finnas även i framtiden.

Att utforska världen för att hitta nya smaker har alltid utgjort kärnan i det vi gör och kommer att fortsätta göra det.

Våra värderingar

Vår kultur bygger på våra värderingar, som är funna av våra medarbetare – av ett team som kallades Culture Explorers. Vi är stolta över de här värderingarna som formar vårt företags karaktär. De styr inte bara hur vi tänker och beter oss, utan påverkar också hur vi fattar beslut, både som individer och som en organisation.

Stay Curious

 • Vi värdesätter innovation och genuint entreprenörskap
 • Vi söker nya insikter om våra konsumenters vanor och liv
 • Vi söker och utforskar kontinuerligt de bästa smakerna 
 • Vi har modet att utmana och söka nya svar

Strive for Excellence

 • Vi värnar om kvaliteten i alla aspekter av vårt arbete och vår affärsverksamhet
 • Vi är proaktiva och strävar efter ständig förbättring
 • Vi är målorienterade, snabba och resultatfokuserade i allt vi gör  
 • Vi har ett långsiktigt engagemang för en hållbar utveckling

Grow Together

 • Vi vårdar och bygger långsiktiga relationer med våra kunder 
 • Vi uppmuntrar mångfald för att uppnå mer  
 • Vi leder genom att sätta exempel och ger varandra möjlighet att växa  
 • Vi är öppna och inspirerar varandra tillsammans att anta nya utmaningar