Paulig har publicerat sin årsredovisning tillsammans med hållbarhetsrapporten för 2022. Rapporten beskriver Pauligs framsteg och vägen mot hållbarhetsprogrammet 2030. 

Höjdpunkter under 2022

 • Vi minskade utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten med 18,5 procent, med år 2018 som baslinje. Vår ambition är minska utsläppen av växthusgaser från vår egen verksamhet med 80 procent och från vår värdekedja med 50 procent fram till år 2030.
 • Vårt kortsiktiga mål är att göra alla våra fabriker koldioxidneutrala till slutet av 2023. I början av 2023 har sju av våra elva fabriker tilldelats byggnadscertifieringen CarbonNeutral®.
 • Vi startade upp klimatprojekt i kaffets ursprungsländer i syfte att främja implementeringen av klimatsmarta odlingsmetoder. Dessa projekt är ett samarbete mellan Paulig, våra partners och kaffeproducenter.
 • Vi implementerade Paulig Nutrition KPI Framework i våra produktutvecklings- och innovationsprocesser för att vägleda vår produktutveckling. Ramverket definierar vad vi menar när vi säger att en produkt möjliggör människors hälsa. I slutet av 2022 kom 46 % av vår försäljning från produkter som möjliggör människors hälsa. 
 • Vi skapade ett läromedelspaket för grundskolor i Finland i syfte att öka kunskapen om matsvinn.
 • Vi utökade räckvidden för vårt initiativ för hållbara inköp av kryddor. I slutet av 2022 var 51 % av inköpsvolymen för de sex viktigaste kryddorna externt verifierad som hållbara. Våra sex viktigaste kryddor är svartpeppar, lök, indisk chili, gurkmeja, spiskummin och oregano.
Annual Report 2022

Nästa steg

 • Vi uppdaterar Pauligs hållbarhetsstrategi för 2030 för att säkerställa att den återspeglar de risker och möjligheter med avseende på hållbarhet som är relevanta för vår verksamhet och uppfyller förväntningarna från våra olika intressenter.
 • Vårt mål är att alla våra fabriker i sex länder ska ha tilldelats byggnadscertifieringen CarbonNeutral® under 2023.
 • Vi intensifierar arbetet med våra leverantörer och partner för att implementera klimatsmarta odlingsmetoder i våra värdekedjor för kaffe och vete. Dessutom arbetar vi för att minska utsläppen kopplade till vår logistik med 25 % till 2025.
 • Vi har satt upp ett nytt strategiskt initiativ som ska göra det enklare för oss att förverkliga ambitionen om ett halverat matsvinn i vår värdekedja till 2030. Arbetet påbörjades i början av 2023 med fokus på den egna produktionen och lagerverksamheten.
 • För att fortsätta på vår kurs mot ambitionen att 70 % av omsättningen år 2030 ska komma från produkter som möjliggör hälsa och välbefinnande för människa och planet påbörjar vi utvecklingen av ett ramverk för att utvärdera och identifiera fokusområden som möjliggör hälsa för planeten.
 • Vi fortsätter att utveckla den externa hållbarhetsverifieringen i våra kryddvärdekedjor, med målet att de sex viktigaste kryddorna ska vara helt verifierade senast 2025. Samtidigt utökar vi de externa verifieringarnas omfattning till andra kryddor och örter. Vi fortsätter att utveckla vår företagsomfattande risk- och konsekvensanalys för mänskliga rättigheter för att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter i vår verksamhet och värdekedja, och för att uppfylla de ökande kraven på kontroller med avseende på mänskliga rättigheter och miljö.
   
Ambitons

Läs års- och hållbarhetsrapporten i PDF-format. Hållbarhetsrapport är en del av den engelskspråkiga årsrapporten Paulig Annual report.

Rapportering:

Scope 3 GHG Inventory

Läs mer

Paulig's Annual Report 2022
Pauligs års- och hållbarhetsrapport 2022
Paulig Sustainability Approach EN
Pauligs hållbarhetsprogram 2030