Vårt löfte For a life full of flavour betyder mer för oss än bara smakupplevelser. Det handlar också om ansvaret för välmående människor och en frisk miljö. Vi vill lämna en god eftersmak i allt vi gör. 

Paulig Group

Inom Paulig-koncernen har långsiktigt hög kvalitet och ansvarskänsla varit våra kärnvärden sedan 1876, då Gustav Paulig grundade företaget. Koncernens ansvarsfullhet är emellertid inte begränsat endast till den egna verksamheten. Paulig-koncernen är intimt förknippad med olika råvaror som kommer från hela världen. Detta påverkar möjligheterna för vårt företag att vara framgångsrikt även under de kommande 140 åren. För att detta ska vara möjligt, måste vi stå för en hållbar utveckling – för människor, produktivitet och miljö – genom hela värdekedjan.

Välkommen att ta del av vårt arbete för ansvarsfullhet via rapporten

Våra löften, värderingar och etiska principer styr vår verksamhet 

etiska principer

Att bygga upp en framgångsrik verksamhet kräver medvetna val, beslut och handlingar – ett beslut i sänder varje dag. Vi följer alltid gällande lagar, förordningar och normer i våra verksamhetsländer. Vi agerar ärligt och etiskt och tar ansvar för våra handlingar.

Lyssna på och samarbeta med intressegrupper

Vi vill positivt bidra till de samhällen där vi verkar och detta har vi gjort under vårt företags hela historia. Vi uppskattar nätverk och samarbete, eftersom vi tillsammans kan hitta svar på hållbarhetsutmaningar mer framgångsrikt än på egen hand.

Relationerna med de olika intressenterna runt omkring oss och en förståelse för deras åsikter och förväntningar ligger till grund för Paulig Groups hållbarhetsarbete. Vi tror på ett samarbete med våra intressenter. Genom att engagera dessa i en dialog kan vi hitta lösningar som gynnar människa och samhälle i en bredare skala, och förbättrar framtidsutsikterna för vår verksamhet.

Mot bakgrund av vårt dagliga samarbete märker vi att våra konsumenter, kunder, anställda, leverantörer och ägare är de centrala intressenterna för oss. Andra viktiga grupper vi håller kontakt med är de lokala samhällen där vi arbetar, tillsynsmyndigheter, beslutsfattare och opinionsbildare. Sociala medier är en viktig dialogplattform för oss, särskilt när det gäller konsumenter, kunder och icke-statliga organisationer. Vi får också information och feedback från olika undersökningar och studier om exempelvis konsumenternas åsikter kring vår hållbarhet, kundtillfredsställelsen och medarbetarengagemanget.