Vår affärsverksamhet styrs av vårt löfte, våra värderingar och våra etiska principer.

Vårt löfte (Paulig Purpose)

Vårt löfte innebär mer än bara smakintryck. Det handlar också om hur vi agerar och hur vi tar ansvar för människors som miljöns bästa. Vi vill att allt vi gör lämnar en god eftersmak.
Läs mer >> 

Paulig purpose

Värderingar

Dessa värderingar upptäcktes i Pauligs DNA 2012 och utgör en väsentlig del av vår företagskultur. Värderingarna märks både i hur vi jobbar internt tillsammans och i vårt sätt att bemöta våra intressentgrupper och bedriva affärsverksamhet.
Läs mer >>

values

Etiska principer

För att bygga upp en framgångsrik affärsverksamhet krävs det hållbara val, beslut och handlingar – i alla sammanhang, varje dag. Vi följer alltid de lagar, bestämmelser och normer som gäller i de länder där vi har verksamhet. Vi agerar ärligt och etiskt och tar ansvar för våra handlingar. All vår verksamhet styrs av våra etiska principer.

etiska principer