Paulig-koncernens hållbarhetsarbete fokuserar på de områden som är viktiga för våra intressenter, samhället och miljön och där vi kan ha en positiv inverkan eller genom egna handlingar och samarbeten minimera vår negativa påverkan. Fokusområdena baseras på en materialanalys som genomfördes år 2015 och granskades och uppdaterades år 2017. 

Paulig-koncernens hållbarhetsprogram bygger på de hållbarhetsfrågor som befanns vara mest relevanta för vårt företag och våra intressenter och där de har störst effekt. Eftersom många viktiga frågor har en omfattning som går utanpå koncernens egna verksamheter finns det ett stort behov av att aktivt samarbeta med andra parter. Inom till exempel inköp är detta avgörande och våra divisioner har arbetat i många år med sina leverantörer och partner för att både förbättra resultaten och uppnå en positiv inverkan genom olika hållbarhetsprogram och aktiviteter.

Vårt hållbarhetsprogram kan delas in i tre fokusområden: 

Fokus se 2018