3.9.2021 Artikkel

Toidu- ja joogipakendite tähtsust ei saa üle hinnata, sest pakendi peamine ülesanne on toidu- ja joogitooteid kaitsta ning võimalusel ka nende säilivusaega pikendada. Meie Pauligis ei tee kestlike pakendite eesmärgi saavutamise nimel oma toodete kvaliteedis ega ohutuses kunagi järeleandmisi.

Küsisime Pauligi strateegilise pakendiarenduse juhi Kati Randelli käest toidu pakendamises ette tulevate probleemide kohta. Kuidas teha kindlaks, et meie tooted on pakendatud kestlikesse materjalidesse, mis kaitsevad ka toodet ennast? Mõlemat korraga saavutada ei ole lihtne ja sel teekonnal on mitmeid erinevaid väljakutseid.

Taaskasutusel on oluline roll

Taaskasutus on pakendi keskkonnahoidlikkuse põhieeldus. Samuti on see oluline päevakajaline teema. Meie eesmärk on 2025. aastaks muuta kõik oma pakendid taaskasutatavaks. „Hea meel on näha, et paljud tarbijad sorteerivad tühje pakendeid. Aga taaskasutus ei ole  ainult pakendite sorteerimine, vaid selleks on vaja, et materjal oleks päriselt taaskasutatav ja et see jõuaks asutusse, kus seda taaskasutatakse. Taaskasutus peavad laienema ja arenema kogu maailmas. Lisaks peab taaskasutatud materjali järele olema nõudlus. Kogu väärtusahel koos pakendi toormaterjalide tootjate, pakendi tarnijate, toidutootjate ja taaskasutajatega peab tegema koostööd, et pakendi taaskasutatavust suurendada,“ räägib Kati.

Üks väljakutse on see, et Euroopa Liidus ei ole taaskasutatavuse kohta ühest definitsiooni. Seega tegelevad riigid taaskasutusega väga erinevalt ja tõelisele taaskasutatavusele on seatud erinevad kriteeriumid. Kuna üldkehtiv definitsioon ja standardid puuduvad, siis on eri turgudel tegutsevatel ettevõtetel raske toota selliseid pakendeid, mis oleksid taaskasutatavad kõigil turgudel. Siiski on olemas vabatahtlikud koostööprojektid, nagu The Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX). Paulig on otsustanud pakendite taaskasutatavuse arendamisel järgida CEFLEXi juhiseid. Nende juhiste järgi vastab kaalu mõttes sellele eesmärgile juba 86 protsenti Pauligi tarbijapakenditest ja kõik transpordipakendid.

Järgmine samm on taastuvad ja taaskasutatud materjalid 

Kuigi pakendite osakaal meie toodete süsinikujalajäljes on võrdlemisi väike (tavaliselt alla 10 protsendi), oleme võtnud eesmärgiks edendada ringmajandust ja arendada vähema süsinikujalajäljega pakendeid kõigi oma toodete jaoks. Taastuvate ja taaskasutatud materjalide osakaalu suurendamine on järgmine samm. „Soovime, et 2030. aastaks oleksid kõik Pauligi pakendid tehtud taastuvatest või taaskasutatud materjalidest. Selle eesmärgi saavutamine eeldab pikaajalist tööd ja koostööd, et leida lahendused kõigile probleemidele, mis puudutavad uute materjalide hinda ja kättesaadavust, meie toodete kvaliteeti ning pakendamisliinide tööd,“ rääkis Kati.

Plast on pakkematerjalina hindamatu

Plasti kasutatakse toidu- ja joogipakendites seetõttu, et see kaitseb toodet erakordselt hästi ning aitab ära hoida toidu raiskamist. Tarbijad kipuvad aga plasti selle kahjuliku keskkonnamõju tõttu tihti kritiseerima. Nagu ka kõigi teiste materjalide puhul, on keskkonnareostuse vältimiseks kõige tähtsam plasti õigesti sorteerida. Paljusid toidu ja joogi jaoks mõeldud plastpakendeid on juba võimalik taaskasutada ning anda neile teistes toodetes uus elu, aga mitmekihilisi plastpakendeid peab veel arendama, et need taaskasutuseks sobiksid.

„Tähtis on kasvatada teadlikkust sorteerimise ja taaskasutamise kohta ning tuletada inimestele meelde, et ühegi pakendi koht ei ole looduses,“ ütleb Kati.

Paulig investeerib uute lahenduste leidmisesse

Paulig on juba aastaid töötanud selle nimel, et parandada pakendite kestlikkust koostöös oma klientide ja partneritega. „Meil on palju edulugusid, aga on ka hulk projekte ja algatusi, mis on ebaõnnestunud. Me investeerime pakendiarendusse ja koostöö on nende projektide puhul meie jaoks väga oluline,“ ütleb Kati. 

„Uusi lahendusi ei ole võimalik leida, kui pole julgust uuenduslikesse projektidesse ressursse paigutada.“

Meie pakendiarenduse projektide kohta saad rohkem lugeda siit:

Kavatseme jätkata investeerimist ja koos partneritega uute pakendimaterjalide arendamist. Praegu on fookus taaskasutatavatel materjalidel ning sealt keskendume tortilja- ja kohvipakenditele.

Tahame olla toidu- ja joogitööstuses kestlikkuse eestvedajateks ning julgustada ka kõiki teisi jätkusuutlikke valikuid tegema.