Oleme uhked selle üle, et Pauligi töötajad on äärmiselt pühendunud. Meie töötajad on meie tuleviku loomise tähtsaim koostisosa. Pühendume sellele, et Paulig oleks õiglane ja kaasav töökoht, kus meie töötajad saavad areneda.

Väärtused ja keskkond

Meie organisatsioonikultuur põhineb meie töötajate endi loodud väärtustel, mida peame väga oluliseks. Me kasvame koos, rahuldume vaid parimaga, otsime ja leiame. Oleme uhked nende väärtuste üle, mis kujundavad meie ettevõtte loomust. Meie väärtused suunavad meie mõtlemist ja käitumist, ent ühtlasi mõjutavad ka seda, kuidas me nii üksikisikutena kui ka organisatsioonina otsuseid teeme. Loe meie väärtuste kohta lähemalt.

Working at Paulig - Cooking together

 

Tervis ja ohutus

Töötajate tervis ja heaolu on meile esmatähtis. Me teeme pidevalt koostööd oma töötajatega, et kõrvaldada või vähendada riske, ennetamaks töövigastusi ja kutsehaigusi, vältimaks tööõnnetusi, kaitsmaks inimesi ning edendamaks meie töötajate üldist füüsilist, psühholoogilist ja sotsiaalset heaolu.

Tervisekaitse-, ohutus- ja heaoluprogrammid on osa iga-aastasest ettevõtte planeerimisprotsessist ning me oleme töötervishoiu, ohutuse ja heaolu pideva parandamise tagamiseks seadnud endale mõõdetavad eesmärgid.

Õiglane ja kaasav töökeskkond

Pauligis väärtustame iga inimest kui isiksust ja professionaali. Inimõigused ja võrdõiguslikkus on Pauligi põhiväärtused ning õiglane ja kaasav tööviis on üks Pauligi kestlikkuse tegevuskava 2030 kolmest põhielemendist. Me arendame pidevalt oma väärtuspõhist ettevõtluskultuuri, et kõik meie töötajad tajuksid Pauligit kui õiglast ja kaasavat ettevõtet, kus nad saavad olla nemad ise. 2023. aasta juunis käivitasime kogu ettevõtet hõlmava mitmekesisuse, võrdsete võimaluste ja kaasamise (DEI) poliitika, et tugevdada meie pühendumust mitmekesise, õiglase ja kaasava töökoha loomisele. Loe meie töö kohta õiglase ja kaasava töökoha nimel lähemalt.  

Working at Paulig - Factory Belgium

 

Talendid

Paulig pakub pidevalt õppimisvõimalusi ja on dünaamiline töökoht, mis on tugevalt tulevikule orienteeritud. Meilt saad tulevikukindlad oskused ja õpid tundma tulevikutehnoloogiat. Meie tulemuslikkuse juhtimise süsteemi eesmärk on tagada tegevuskava edukas elluviimine ning see protsess võimaldab meie töötajatel korrapäraselt rääkida oma juhiga tulemustest ja isiklikust arengust.

Juhtimine

Juhtimisoskused on kogu organisatsiooni edu võti ning me panustame palju energiat juhtimistöö ja -kultuuri arendamisse. Tulemuste saavutamine, edukas koostöö ja meeskonnatöö nõuab meilt kõigilt igapäevatöös juhtimist. Pauligi juhtimispõhimõtted on: koostöös peitub edu; julge usaldada; mõju on olulisem kui mugavus ja tarbija on esmatähtis. Oleme need välja töötanud koos oma töötajatega, et koos oma väärtustega nendele erinevates olukordades tugineda ja neist lähtuda.

Working at Paulig - Encounter at office

 

Hübriidtöö põhimõte

Pauligi hübriidtöö põhimõte tugineb usaldusele ning tähendab seda, et pakume võimalust ühendada paindlikult kontori- ja kaugtööd. See on pigem põhimõte kui fikseeritud eeskirjad ja tavad, sest olukorrad ja vajadused on eri kohtades, meeskondades ja üksikisikutel erinevad. Sellise mõtteviisi keskmes on võimaldada meeskondadele paindlikkust, et nad saaksid otsustada, kuidas neid põhimõtteid praktikas rakendada ja vajaduse korral muudatusi teha. Pauligi hübriidtöö põhimõte kehtib kõikidele Pauligi töötajatele, kelle tööülesanded võivad hõlmata kaugtööd. Loe Pauligi hübriidtöö põhimõtte kohta lähemalt

Loe edasi

Rainer Tammet and Marta Piigli
Saa meiega tuttavaks
Working at Paulig - Factory Finland
Vabad töökohad
Working at Paulig - Meeting
Pauligi hübriidtöö põhimõte tugineb usaldusele ning tähendab seda