Pauligi väärtused

Meie väärtused

Pauligi ettevõttekultuur põhineb väärtustel, mis on sõnastatud meie oma töötajate poolt. Oleme uhked väärtuste üle, mis on meie ettevõtte olemust vorminud. Väärtused suunavad meie mõtlemist ja käitumist ning mõjutavad meie otsuseid nii üksikisikute kui ka ettevõtte tasandil.

Otsime ja leiame (Stay Curious)

Õpime paremini tundma oma tarbijate harjumusi ja elustiili
Otsime ja arendame pidevalt uusi põnevaid maitseid
Väärtustame uuenduslikkust ja ettevõtlikkust
Meil on julgust võtta riske ja otsida uusi lahendusi

Rahuldume vaid parimaga (Strive for Excellence)

Vaatame tulevikku ja püüdleme jätkuva arengu poole
Väärtustame kvaliteeti kõiges
Oleme kiired ja sammu teistest ees ning otsime veelgi paremaid lahendusi
Peame oluliseks oma tegevuse pikaajalist jätkusuutlikkust

Kasvame koos (Grow Together)

Loome ja tugevdame pikaajalisi kliendisuhteid
Toetame mitmekesisust, sest tänu sellele saavutame rohkem 
Oleme heaks eeskujuks ja julgustame teisi koos meiega kasvama
Oleme meeskonnana avatud uuele ja innustame üksteist uusi eesmärke seadma