Meie eesmärk on teenida 2030. aastaks 70% netokäibest toodetest ja teenustest, mis edendavad inimeste ja planeedi tervist ja heaolu. Praegu on meie tootevalik peaaegu 100% ulatuses taimne. Me jätkame tootearendust eesmärgiga muuta tooted tervislikumaks ja tulla välja uute toodetega, mis on paremad nii inimeste kui ka planeedi tervisele või aitavad seda toetada.

Tegudeni jõudmiseks oleme loonud toitumisalase raamistiku, millega määratletakse meie arusaam inimeste tervist toetavatest toodetest. Raamistik sai valmis 2021. aastal ning on loonud pinnase Pauligi tootevaliku hetkeseisu hindamiseks, pidevaks jälgimiseks ja arendamiseks. Raamistik aitas kindlaks määrata esmatähtsad valdkonnad ja koostada üldise tegevuskava tervisealaste eesmärkide saavutamiseks aastaks 2030.

Järgmisena töötame välja raamistiku, mille abil võtta hindamise alla ja määrata kindlaks prioriteetsed valdkonnad planeedi heaolu toetamiseks. Seame toitumisele kategooriataseme eesmärgid ja jätkame oma tarbijate innustamist tegema jätkusuutlikke valikuid läbi meie tarbijabrändide.

Lisaks püüdlustele vähendada süstemaatiliselt Pauligi toodete ökoloogilist jalajälge ja suunata tarbijaid jätkusuutlikumate valikute poole, suhtume erakordselt tõsiselt ka toiduohutusse ja -kvaliteeti. Lisateavet meie toiduohutuse ja -kvaliteedi põhimõtete kohta.

Loe edasi

Karin Jonsson, Sustainability Program Manager, Nutrition and Food Health at Paulig
Can a nutrition label change our eating habits?
Webinar Summary: Can a nutrition label change our eating habits?