Pauligis täiustame end pidevalt, otsides kirglikult uusi maitseid, lahendusi ja töövõtteid. Kuid me arvestame ka järgmise põlvkonnaga. Täpsemalt öeldes meie laste ja noortega. Kuna soovime aidata kaasa tulevaste põlvkondade heaolule, keskendume oma sponsorlusprogrammides täielikult neile.

Meie eesmärk on pikaajaline sponsorlus, mis võib olla osa meie korporatiivsest ja turunduskommunikatsioonist ning mis on kooskõlas meie jätkusuutlikkuse põhivaldkondadega.

Oma sponsorluses keskendume kolmele valdkonnale:

  • Abivajavate laste ja noorte toetamine
  • Tervislik eluviis
  • Keskkonnateadlikkus ja kliimaalgatused

Sponsor- ja partnerorganisatsioonid


Sponsoreerime, toetame ja teeme koostööd rahvusvaheliste vabaühenduste ja kohalike organisatsioonidega erinevate koostöövormide kaudu, et saavutada suurem mõju.

Save the Children (Päästke lapsed)

A teacher from Save the Children in a class room.

Paulig on koos algatusega „Päästke India lapsed“ töötanud viimased neli aastat pidevalt selle nimel, et maitseaineid kasvatavas 30 India külas saaksid lapsed koolis käia ja omandada haridust, mis neile õigusega kuulub. Lisateave.

 

DEI ja Pride 

Paulig logotype in Pride colors

Inimõigused ja võrdsus on Pauligi põhiväärtused. Hindame iga inimest kui indiviidi ja professionaali ning ootame sama ka oma tarnijatelt ja partneritelt. Et tugevdada oma pühendumust mitmekesise, õiglase ja kaasava töökoha loomisele, oleme käivitanud kogu ettevõtte mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamise (DEI) poliitika. Samuti teeme koostööd Hollandi mittetulundusfondiga Workplace Pride, mis keskendub LGBTIQ+ kaasamisele töökohal. See rahvusvaheline koostöö tugevdab meie pühendumust LGBTIQ+ töötajate õiguste edendamisele kõigis riikides, kus Paulig tegutseb. 2023. aastal jätkasime kolmandat aastat järjest partnerlust Helsinki Pride'iga. Helsinki Pride on Soome suurim seksuaal- ja soovähemustele keskenduv kultuuri- ja inimõiguste üritus. Loe rohkem siit.

SOS Lasteküla 

A child writing on a smartphone

Paulig on Soome SOS Lasteküla üks põhipartneritest ja toetab Läksyapu teenuse arendamist ja Apuu vestlusplatvormi toimimist. Loe rohkem siit.

Aseman Lapset Ry Soomes (Jaama lapsed)

Paulig on Aseman Lapset organisatsiooni Walkersi kontseptsiooni toetanud juba 25 aastat. Jaama lapsed on poliitiliselt ja usuliselt mitteseotud riiklik organisatsioon, mis keskendub laste ja noorte turvalise kasvu toetamisele ning nende heaolu ja sotsiaalse kaasatuse suurendamisele. Walkersi kontseptsioon pakub noortele turvalisi keskkondi, kus vabatahtlikud täiskasvanud töötavad koos professionaalidega. Walkersi noortekohvikute võrgustikku, Walkersi bussie ja matkaautosid ning muid kohtumispaiku haldavad kohalikud Soome omavalitsused. Paulig toetab iga aasta kohtumispaiku kohviga.

Haiba Lastekodu Eestis


Paulig Eestil on Haiba Lastekoduga pikaajaline koostöö läbi erinevate projektide. 2020. aastal annetas Paulig Lastekodule rohelist energiat, mida koguti kasutatud kohvipaksu kampaania raames. Iga-aastane tore traditsioon on taco-lõuna koos lõbusate tegevustega või ühised kokandustunnid. Loe rohkem siit.

Mirada Jove Hispaanias


Mirada Jove on Pauligi poolt koostöös Berguedà haridusressursside keskuse ja Berga linnavolikoguga korraldatud algatus, mis on suunatud kõigile Berguedà piirkonna alg-, kesk-, muusika- ja eriharidusega õpilastele. Mirada Jove soodustab loovust, edendab kriitilist mõtlemist klassiruumis ning parandab õpilaste oskusi, koostööd, konsensust ja meeskonnatööd kaasavas keskkonnas. Meeskonnana koostööd tehes loovad õpilased üheskoos kunstiteoseid ja kompositsioone. Iga aasta on pühendatud konkreetsele teemale, mis on alati seotud kohaliku regiooniga keskendudes jätkusuutlikkusele, inimestele ja planeedile.

Maträtt Rootsis


Maträtt on sotsiaalne supermarket, mis müüb funktsionaalse toidu ülejääke ja pakub kutseõppevõimalusi inimestele, kes soovivad tööle asuda. Alates 2001. aastast on Paulig annetanud organisatsioonile 80 tonni tooteid – toiduaineid, mis oleksid lühikese kõlblikkusajaga, kahjustatud pakendi või trükivigadega etikettide tõttu muidu toidujäätmeteks muutunud. Rootsis annetab Paulig tooteid, mis muidu raisku lähevad, kokku neljale organisatsioonile: Päästemissioon (Göteborg), Aita kodutut (Malmö), Toidumissioon (Stockholm) ja Stadsmissionen (Göteborg).