Me soovime olla õiglane ja kaasav partner ja tööandja kogu väärtusahela ulatuses. Kogu meie kohv on juba praegu kontrollitud jätkusuutlikest allikatest ja meil on kavas jõuda sama tulemuseni ka teiste toorainete puhul. Eesmärk on hankida 2030. aastaks kogu tooraine, mis pärineb kõrge riskitasemega piirkondadest, jätkusuutlikest allikatest, mida on kontrollinud välised pooled. Selleks tuleb kasutusele võtta süsteemsem protsess nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Samuti eeldab see mitmekülgsemat koostööd tarnijate ja teiste partneritega (nt kodanikuühendustega) kogu väärtusahela ulatuses. Lisaks kohustume püüdlema oma peamistes väärtusahelates läbipaistvuse ja elatise sissetuleku poole.

Jätkame väärtuspõhise ettevõttekultuuri arendamist, et kõik meie töötajad tunnetaksid Pauligit õiglase ja kaasava ettevõttena. Tahame silma paista oma töötajaskonna kaasamises ja oleme avaldanud oma mitmekesisuse, kaasamise ja võrdsuse poliitika, et tugevdada pühendumust mitmekesise, õiglase ja kaasava töökoha loomisele.

Paulig teeb koostööd peaaegu 600 otsese ja 6000 kaudse tarnijaga ning meie väärtusahelad ulatuvad peaaegu 80 riiki. See tähendab, et meil on võimalik saavutada üleilmne mõju. Lisaks võimalusele avaldada positiivset mõju on meil ka kohustus maandada riske, näiteks seoses inimõiguste, kliimamuutuste ja metsade hävitamisega. Kuna meie mõjutusvõimalused on paljuski just väärtusahela alguses, peame hoolitsema selle eest, et seal rakendataks meetmeid riskide maandamiseks ja leiaksid aset arenguprogrammid.

Rõhutame veelkord avatud dialoogi ja koostöö olulisust partnerite ja tarnijatega, samuti jätkusuutlike meetmete rakendamist hanketegevuses. 2020. aastal jätkasime toorainete tarneahela süstemaatilist kaardistamist teadlikkuse ja läbipaistvuse suurendamiseks.

Me arendame oma töömeetodeid pidevalt edasi, et edendada kestlikku põllumajandust ja vastutustundlikke viise tooraine hankimiseks. Kogu meie roheline kohv pärineb täielikult jätkusuutlikest väliste poolte kontrollitud allikatest, mis moodustavad peaaegu 80% kõrge riskitasemega piirkondadest. Pauligi teise suurema kategooria moodustavad vürtsid ja maitsetaimed.

2021. aastal koostasime alustuseks üksikasjalikud tegevuskavad Pauligi kolme peamise vürtsi (must pipar, sibul ja India tšilli) jaoks. Eesmärk on hankida need kolm peamist vürtsi 2023. aasta lõpuks kogumahus jätkusuutlikest allikatest, mida on kontrollinud välised pooled. 2021. aastal jõudsime juba 32%-ni.

Vürtsid mängivad olulist rolli Pauligi püüdlustes hankida 2030. aastaks kõik kõrge riskitasemega piirkondadest pärit toorained jätkusuutlikest allikatest, mida on kontrollinud välised pooled.

Tulevaste põlvkondade heaolu parandamine

As part of our ambition of being a fair and inclusive partner for all, we also want to demonstrate those attributes as a corporate citizen in the countries and communities where we operate and source from. Children and young people have always been at the heart of our initiatives, and we want to contribute to the wellbeing of future generations.

Me püüame ettevõttena olla õiglane ja kaasav partner ka nendes riikides ja kogukondades, kus me tegutseme ja kust toorainet hangime. Meie algatused on alati seadnud esikohale lapsed ja noored. Me tahame anda oma panuse tulevaste põlvkondade heaolusse.

Toetame lapsi ja noori üle kogu maailma ning teeme koostööd näiteks järgmiste organisatsioonidega: Save the ChildrenInternational Coffee Partnersialgatus kohvi ja kliima hüvanguksSeeds for ProgressSoome SOS LastekülaHaiba Lastekodu (Eesti) ja Mirada Jove auhind (Hispaania). 

 

 

 

Loe edasi

Paulig logotype in Pride colors
Paulig strengthens its commitment to Diversity, Equity and Inclusion with group-wide DEI policy and Workplace Pride membership
Paulig Sustainability Approach SE
Pauligi jätkusuutlikkuse programm 2030