Pauligi jätkusuutlikkuse programm 2030 põhineb ÜRO säästva arengu eesmärkidel ja selles on kolm fookusvaldkonda ning ambitsioonikad eesmärgid:

Pauligi jätkusuutlikkuse programm 2030

1. Tooted ja teenused, mis toetavad inimeste ja planeedi tervist ja heaolu

Pauligi eesmärk on, et aastal 2030 tuleb 70% ettevõtte müügikäibest toodetest ja teenustest, mis toetavad inimeste ja planeedi tervist ja heaolu. Pauligi tootevalik on juba praegu peaaegu täielikult taimset päritolu ja jätkame ka edaspidi oma toodete tervislikumaks muutmist, luues uusi tooteid, mis on head nii inimestele kui planeedile. Paulig asub süstemaatiliselt vähendama oma toodete kliimamõju ning innustab kliente tegema jätkusuutlikke valikuid läbi meie tarbijabrändide.

2. Kliimameetmed ja loodushoid

Paulig kuulub esimeste toiduainetööstuse ettevõtete hulka, kes võttis endale kohustuse seada teaduspõhised eesmärgid vastavalt Pariisi kliimaleppele, et kliima soojenemine ei ületaks 1,5°C. Pauligi eesmärk on vähendada 2030. aastaks ettevõtte tegevusest tingitud kasvuhoonegaaside hulka 80% ja väärtusahelast tingitud kasvuhoonegaaside hulka 50% võrra.

Järgmisena seame loodustegevusele teaduspõhised eesmärgid ja uuendame ka oma kliimaeesmärke, tuginedes uutele Science Based Targets Initiative poolt loodud metsa, maa ja põllumajanduse (FLAG) juhendile.

Koos oma kliima- ja looduseesmärkidega oleme võtnud kohustuse töötada ringluse suunas ja seadnud eesmärgiks, et 2030. aastaks oleksid kõik meie pakendid taaskasutatavad ja valmistatud taastuvatest või ringlussevõetud materjalidest.

Lisaks oleme pühendunud ülemaailmsele väljakutsele vähendada 2030. aastaks toidukadu 50%.

3. Õiglased ja kaasavad töömeetodid

Pauligi eesmärk on olla õiglane ja kaasav partner ja tööandja. Pauligi kohv on juba praegu pärit 100% tõendatud jätkusuutlikest allikatest ja laiendame seda lähenemist ka teistele toorainetele. Eesmärk on, et aastaks 2030 hangime 100% suurema ohutasemega piirkondadest pärit toorainest tõendatud jätkusuutlikest allikatest. See eeldab süsteemsemat nõuetele vastavuse protsessi ning terviklikumat koostööd tarnijate ja teiste partneritega (näiteks kodanikuühiskonnad) kogu väärtusahela ulatuses. Lisaks kohustume püüdlema oma peamisestes väärtusahelates läbipaistvuse ja elatise sissetuleku poole.

Jätkame väärtuspõhise ettevõttekultuuri arendamist, et Paulig oleks õiglane ja kaasav tööandja ja koostööpartner. Tahame oma tööajaskonna kaasamise osas silma paista ja oleme avaldanud oma mitmekesisuse, kaasamise ja võrdsuse (DEI) poliitika, et tugevdada pühendumust mitmekesise, õiglase ja kaasava töökoha loomisele.