11.1.2023 Artikkel

Paulig on määratlenud uue hübriidtöö filosoofia ja põhireeglid, millest juhindudes saavad me meeskonnad otsustada, kas teha kaugtööd või tulla kontorisse. Tegemist on pigem põhimõtte kui kindlaksmääratud eeskirjadega, kuna olukorrad ja vajadused on asukohati, meeskonniti ja üksikisikuti erinevad. Mõte on võimaldada meeskondadel endil paindlikult otsustada, kuidas põhimõtteid täna praktikas ellu viia – ja teha edaspidi muudatusi vastavalt vajadusele.

Üks Pauligi väärtusi on “Stay Curious” ehk „otsime ja leiame“, mis kätkeb endas ettevõtlikkust ja julgust väljakutseid esitada ja uusi vastuseid otsida. Sellest lähtuvalt on Paulig loonud uue hübriidtöö filosoofia, mis puudutab kõiki töötajaid Pauligis, kelle töö võib hõlmata kaugtööd, suunates ettevõtte taaskord olema muudatustes esirinnas.

Personalivaldkonna asepresident Anu Pires rõhutab, et see on tõepoolest filosoofia – suunis – mitte kindlate eeskirjade või tavade kogum. Teostuse praktilised nüansid jäävad iga juhi enda otsustada koos oma meeskonnaga.

„Otsustasime selle lähenemisviisi kasuks, kuna usaldame oma inimesi. Nägime, et me töötajad tegid kehtestatud täieliku kaugtöö perioodi ajal suurepärast tööd, seega oleme kindlad, et nad jätkavad seda ka hübriidmudeli raames,“ sõnab Pires.

Paindlikkus ja kohanemisvõime on võtmetähtsusega

Enne uue kontseptsiooni määratlemist viis Paulig läbi töötajate küsitluse, et selgitada välja nende eelistused. Uuringu kohaselt soovis suurem osa (88%) vastajatest pärast pandeemiat kaugtööd jätkata, kuid mitte kogu aeg. Enamik vastanutest (79%) soovis kaugtööd teha kahel-kolmel päeval nädalas.

Lisaks usaldusele on filosoofia kaks teist põhielementi ettevõtte vastutus ning töö- ja eraelu tasakaal.

"Äri on esikohal," ütleb Pires. „Töökohta valides peame hindama ja planeerima, millised koosolekud või ülesanded kontorisse kõige paremini sobivad. Kontoris töötades püüame täiel määral ära kasutada personaalset koostööd. Lõppude lõpuks toimub see maagia – kuigi videokõned on suurepärased, kaotate siiski vaieldamatult midagi võrreldes silmast silma kohtumisega.“

Kaugtööle üleminek oli nii kiire ja paljud on nii kaua kaugtööd teinud, et mõni neist eelistest võis hetkeks ununeda.

“Eelkõige näiteks spontaansed vestlused ja nendest võrsuvad ideed leiavad aset alles siis, kui inimesed on samas kohas. Raskeid asju on parem isiklikult läbi arutada ja enamik meist võidab kontoris töötamise struktuurist ja sotsiaalsest poolest,” räägib Pires.

Ta rõhutab ka, et paindlikkus ja kohanemisvõime on pikas perspektiivis võtmetähtsusega: olukorrad võivad muutuda üksikisiku, meeskonna, ettevõtte ja isegi globaalsel tasemel.

"Seetõttu loodan, et selle asemel, et leppida kindlate ajakavadega, nagu kaks päeva nädalas kontoris ja kolm päeva nädalas kodus töötamine, leiaksid meeskonnad välja tööviisid, mis kohanduvad praeguste vajadustega ja mida saab uuesti üle vaadata kui olukord muutub," võtab ta kokku.