18.1.2022 Artikkel

Kaks aastat tagasi andis Sotsiaalministeerium Pauligile peresõbraliku tööandja märgise. Oleme uhked ja rõõmsad, et sel talvel järelhindamise käigus hinnati ettevõtte tegevust taas hõbemärgisega. Märgis näitab, et otsime pidevalt võimalusi, kuidas hoida ja tugevdada töökultuuri, kus töötajatel on hea olla ja pingutame selle nimel, et ka keerulises kriisiolukorras hoida töötajad motiveeritud, säilitada ühtekuuluvustunnet ja töörõõmu, mõeldes ka töö- ja pereelu tasakaalule.

Järelhindamisel andsid oma hinnangu ettevõtte tegevusele 60 Pauligi töötajat, ettevõtte tegevust hindas komisjon ja personalipartner Liina Erit esitles komisjoni ees ettevõtte tegevusi viimase kahe aasta jooksul. Konkursil osaleme selleks, et hindamise käigus põhjalikult oma tegevused ja arendamist vajavad kohad läbi mõelda ning edasisi plaane teha.

Seekordse hindamise käigus tõi hindamiskomisjon välja, et ettevõttes tehakse pidevalt tööd töötajate heaolu nimel ja tegeletakse kõigi töötajate heaolu puudutavate väljakutsetega üle organisatsiooni. Hindamiskomisjon tunnustas Pauligi kõrget juhtimiskvaliteeti ja juhtimisoskuste arendamist. Samuti peeti oluliseks meie samme töötajate vaimse tervise hoidmise ja töökiusamise ennetamise nimel.

„Oleme töötajate heaolusse teadlikult panustanud ja hõbemärgis on tore tunnustus. Paulig on pereettevõte ja peresõbralikkus on osa meie organisatsioonikultuurist. Selle tunnustuse nimel on palju tööd tehtud, aga kindlasti on ka kohti, kus peame pingutama, et tööandjana head taset hoida,“ ütleb personalipartner Liina Erit.

Esmasest hindamisest möödunud kahe aasta jooksul oleme oma tegevustesse lisanud psühholoogilise nõustamise võimaluse kõigile töötajatele ja korraldame regulaarselt vaimse tervise veebiseminare – see on pandeemiaajal eriti oluline. Meil on nüüd kasutusel ahistamis- ja kiusamisvastased koolitused, hübriidtöövõimalus kontoritöötajatele ning alustasime tagasiside andmise ja saamise kultuuri tugevdamist. Töötajatel on tervishoiuteenuste, tervisekindlustuse ja spordisoodustuse valikuvõimalus. Kõik nimetatud tegevused ja uued võimalused aitavad hoida töö- ja pereelu tasakaalu ning mõjutavad otseselt ka töötaja perekonda.

„Oleme uhked selle üle, et hindamiskomisjon märkas ja hindas kõrgelt meie juhtimiskultuuri ja selle pidevat arendamist. Teeme pidevalt tööd organisatsioonikultuuri ja väärtuste tugevdamiseks ning töökeskkonna parandamiseks. Terve ja tasakaalustatud pereeluga töötaja on meile oluline, sest nii suudab ta panustada rohkem nii kodus kui tööl. Tahame, et töötajad tunneksid end vaimselt ja füüsiliselt tervena. Küsime iga-aastases pühendumusuuringus töötajate arvamust tööandja tegevuste kohta eri valdkondades ja vastuste põhjal teeme oma tegevustes muudatusi. Iga töötaja arvamus on oluline. Samuti on hõbemärgis ka kohustus hoida eelmainitud teemad jätkuvalt fookuses ja juhtidele vastutus hoida kõrget juhtimiskvaliteeti,“ räägib personalijuht Katerina Muhel.

For a life full on flavour – et elu oleks täis maitseid

Pauligi tegevuse juhtmõte For a life full of flavour kehtib ka töötajate heaolule ja peredele mõeldes. Hoiame töötajaid ja nende peresid kursis uudistoodete ja uute maitsetega – kaks korda aastas jagame kõigile kotitäie põnevaid maitseid, et neid saaks koos kogu perega nautida. Samuti on meil mitmeid töötajate lastele suunatud soodustusi, mis kehtivad ka lapsepuhkusel olevate töötajate peredele.

Pauligi töötajaid on Eestis kokku 140, neist 70 on otseselt tootmisega seotud. Töötaja- ja peresõbraliku tööandja programmi raames käivitatud tegevused laienevad ka meie Läti ja Leedu organisatsioonide töötajatele.

Alates 2017. aastast saavad peresõbraliku tööandja märgist taotleda kõik Eesti tööandjad. Sotsiaalministeeriumi algatatud programm kestab iga ettevõtte kohta umbes 1,5-3 aastat, mille jooksul koostatakse ja täidetakse tegevuskava. Hinnatakse tööelu eri aspekte: värbamine, töösuhte lõpetamine, töötajate tunnustamine, professionaalse arengu toetamine, organisatsiooni töökeskkond, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuur ja info liikumine.