3.1.2023 Artikkel

Hinnanguliselt 34% kogu kasvuhoonegaaside heitmetest  on põhjustatud toidusüsteemi  poolt. Jätkusuutlik tootmine, toidukadu, õiglaslik kaubandus ja pakendite ringlusessevõtt on teemad, mis puudutavad kõiki - nii tootjaid kui tarbijaid. Paulig kontsernina oleme endale eesmärgiks võtnud olla toiduainetööstuses jätkusuutlikkuses esirinnas. Pingutame selles suunas iga päev. 

Picture of Rainer Tammet

 

Alates Pariisi kliimakokkuleppest on jõudnud kõigi teadvusesse, et meil ei ole võimalik enam jätkata vanaviisi. Ka toiduainetööstus peab tegema läbi suure muutuse. Pauligina soovime olla siin esirinnas ja tarbijatele suunanäitajaks, innustades tegema jätkusuutlikke valikuid, samas maitses ja kättesaadavuses järeleandmisi tegemata.

Vastutustundliku ettevõttena oleme endale eesmärgiks seadnud oma süsinikheitmeid 2030. aastaks väärtusahelas vähendada 50% võrra ja enda tegevustes 80% võrra võrreldes 2018. aastaga. Igat valikut tuleb hoolikalt kaaluda ja investeerida keskkonda hoidvamatesse lahendustesse. Väärtusahelas on selle edukaks aluseks koostöö. Oleme uhked selle üle, et 100% Pauligi kohvi on juba praegu pärit tõendatult jätkusuutlikest allikatest. Kuigi suurem osa kliimamõjudest pärineb tarneahela esimestest etappidest, on meie enda tootmine ja transport jätkusuutlikkuse seisukohalt sama olulised komponendid. Meie eesmärk on muuta kõik meie tehased süsinikuneutraalseks ja seitse meie üheteistkümnest tehasest on juba saavutanud süsinikuneutraalsuse, sealhulgas meie kohviröstikojad Vuosaaris ja Tolkkinenis, mis toodavad kohvi ka Baltikumi turgudele. Soovime olla samuti oma kohvi transpordis nii Soomes kui Baltikumis võimalikult keskkonda hoidvad. Koostöös Neste ja DSV-ga oleme tänu taastuvtoorainetest diiselkütuse kasutuselevõtmisega suutnud ühe aastaga kohvitranspordis Baltikumis hoida kokku lausa 71 000kg CO2 heitmeid.

Pauligi suurimaks tootekategooriateks on Tex Mex. Koostöös meie Rootsi tarnija Läntmänneniga suudame oma tortillade jaoks toota nisu, mille kliimamõju on kuni 30% väiksem. Oma Saue Santa Maria maitseaine tehases oleme jätkusuutlikkuses võtnud ette mitmeid muudatusi, nagu energiatõhususe parandamine ja jäätmete ringlussevõtt. Oleme rakendanud maitseainete – ja segude hoiustamisel säilituskottide taaskasutussüsteemi, kus igal säilituskotil on peal märgis, mitu korda on seda juba kasutatud, ning kui kordade arv on täis, läheb kott kasutuselt maha, et oleks tagatud toiduohutus. Ka oleme tootmises hakanud sorteerima ja taaskasutama transpordipakendeid, vähendanud oma jäätmekoguseid tootmises ja sorteerime kõiki tekkivaid jäätmeid. Oma energia kulude vähendamiseks oleme erinevad ruumid isoleerinud, mis nõuavad teatud temperatuuri või niiskust ning kasutame oma tootmises 100% rohelist elektrit. Samuti loodame, et saame oma tootmise Sauel lähiajal süsinikneutraalseks muuta.

Toidutootjana mitte väheoluline on ka tootepakendid. Meie eesmärk on, et aastaks 2025 oleksid kõik pakendid taaskasutatavad ja 2030. aastaks valmistatud taastuvatest või taaskasutatud materjalidest. Kohvipakendite puhul on osad meie tootesarjad, nagu linnakohvid ja Mundo, juba praegu ligi 50% taastuvatest taimsetest toorainetest tehtud, mille süsinikheitmed on 45% väiksemad, võrreldes fossiilse plastikuga. Edulooks peame ka meie populaarsete kookosjookide ja -koore uusi pakendeid, mis nüüd on saadaval tetrapakkides ning mille heitmed on lausa 81% väiksemad kui varasemate metallpurkide omad. Samm-sammult vaatame üle ka teisi tootekategooriaid, et nende keskkonnamõju vähendada.

Toiduainetööstuse suur teema on ka toidukadu. Suurim osa toiduraiskamisest toimub tarneahela alguses, mis on tingitud nii halbadest ilmastikuoludest kui valest hoiustamisest. Teeme oma tarnijatega siinkohal tihedat koostööd, et seda kadu juba eos ennetada ning koolitame tuhandeid farmereid jätkusuutlikult põllumajandama. Vaatame protsessi tervikuna ja planeerimine nõudlust koos klientidega, et tootmine ja logistika oleks optimeeritud ja minimeerida toidukadu. Teeme pikaajalist koostööd Toidupangaga ja suuname ka tarbijaid oma külmkapi teise pilguga vaatama. Meie Santa Maria tootevalik nii Tex Mexi kui maitseainetega suudavad anda eriilmelise maitse igale toidule.   

Kui küsida, millist reaalset tulemust kõigi nende keskkonna nimel tehtud tegevustega on saavutatud, siis keskkonnahoiu poole pealt oleme võrreldes 2018. aastaga vähendanud oma kasvuhoonegaaside heidet tänaseks 16% võrra ning jätkame selle vähendamist 50%-ni kuni käesoleva kümnendi lõpuni. Usume, et tänu nendele sammudele suudame anda olulise sammu kliima parandamisse, tulla vastu klientide ja tarbijate ootustele või neid isegi ületada.