3.12.2020 Pressiteade
Seatud kliimaeesmärkide saavutamiseks uurib Paulig erinevaid pakendivõimalusi. Teiste taastuvallikatest pärit materjalide seas katsetatakse ka metsatööstuse kõrvalsaadusena tekkivat männiõli. Esimene proovipartii Paulig Café New Yorgi kohvi on edukalt pakendatud ja kauplustesse toimetatud. 

Teaduspõhiste sihtide algatus Science Based Targets on Pauligi ambitsioonikad kliimaeesmärgid heaks kiitnud – Paulig vähendab 2030. aastaks oma tegevusest tingitud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80% ja väärtusahelast tingitud heitkoguseid 50% võrra. Lisaks läheb Paulig 2030. aastaks täielikult üle pakenditele, mis on taaskasutatavad ja valmistatud taastuvatest või taaskasutatud materjalidest.

„Praegu keskendume taaskasutusele ja otsime võimalusi taastuvate või taaskasutusse võetud pakkematerjalide kasutamiseks. Kuigi toodete süsinikujalajälg tuleneb peamiselt tootest endast ja pakendil on selles väike osa, aitavad kõik pakendiga seotud parandusmeetmed kaasa ringmajanduse edendamisele ja kliimaeesmärkide saavutamisele. Otsime pidevalt paremaid lahendusi ja praegu uurime männiõlil põhineva tooraine kasutamist kohvipakendites,“ selgitas Pauligi strateegilise pakendiarenduse juht Kati Randell.

Testimisel olevas pakkematerjalis kasutab Paulig tselluloosimassi tootmise jäägina tekkivast männiõlist valmistatud UPM BioVernot. Uus lahendus asendab Mondi valmistatud lamineeritud pakendites seni kasutatud fossiilkütustel põhineva tooraine. Üle poole uues lamineeritud pakendis kasutatud toorainest põhineb männiõlil.

„Meie eesmärk on asendada fossiilkütustel põhinev tooraine taastuvatest allikatest pärit toorainega. Pauligi algatus kasutada kohvipakendites meie puidupõhist UPM BioVernot on järjekordne samm jätkusuutlikuma pakendamise suunas, kasutades varasemast enam ringmajanduse põhimõtteid,“ rääkis UPM Biofuelsi asepresident Panu Routasalo.

Esimene proovipartii Paulig Café New Yorgi kohvi on edukalt pakendatud ja kauplustesse toimetatud. „Meie eesmärk on teha ulatuslikult katsetusi ja kui need on edukad, siis asendada kohvi vaakumpakendite valmistamisel kasutatavad nn esimese põlvkonna biomaterjalid metsatööstuse kõrvalsaadusena tekkival männiõlil põhineva materjaliga,“ ütles Kati Randell.

Pauligi kohvitooted on ka Eesti tarbijate seas populaarsed. Katsetuste edu korral saab suure osa pakendeid tulevikus asendada uue innovaatilise pakkematerjaliga.

„Pauligi pakendiarenduspartnerina teeme ettevõttega tihedalt koostööd, et leida kõige jätkusuutlikum ja sobivam lahendus nende kohvi pakendamiseks. Tänu kliendikesksele EcoSolutsionsi lähenemisele suudame vastu tulla nii toote, tarbijate kui ka keskkonna vajadustele. Suurendades taastuvate materjalide hulka ringlussevõetavate pakendite tootmises, vähendame Pauligi kohvipakendite süsinikujalajälge," selgitas Pål Wikstrøm, Mondi Consumer Flexibles müügijuht Põhjamaades. 

Pauligi kohvitehas Helsingis on süsinikuneutraalne 

Paulig toodab Helsingis Vuosaari kohvitehases 100 miljonit pakki kohvi aastas, toodetakse kokku üle 200 erineva lõpptoote. Muutus parema suunas eeldab uuenduslikku lähenemist, katsetusi ja mahukaid investeeringuid. Alates 2018. aastast kasutab Paulig ainult tõendatult jätkusuutlikest allikatest pärit kohviubasid. Kohvitehas Helsingis Vuosaari linnaosas on esimene Pauligi sertifitseeritud süsinikuneutraalne tootmisüksus. Kohvitehase hoonest tulenevaid heiteid on alates 2014. aastast vähendatud 98% võrra ning ülejäänud süsinikuemissiooni teke kompenseeritakse CO2-heite vähendamise projektide rahastamise kaudu. 

Kuidas Pauligi kohvipakendeid sorteerida? 

Kohvipakendi peamine eesmärk on kaitsta kohvi valguse, hapniku ja niiskuse eest, et tagada kohvi värskus ja kasutuskõlblikkus. Pauligi kohvipakendid tuleb visata plastijäätmete konteinerisse. Selle puudumisel sobib järgmise variandina ka segajäätmete konteiner. 

Kasutatud kohvipuru on ressurss

Kasutatud kohvipuru on ressurss ja selle koht on biojäätmete hulgas. Lehel kohvipuru.ee saab igaüks mõõta oma kohvitarbimise jalajälge ja sealt leiab inspiratsiooni kasutatud kohvipurule uue energia andmiseks.

Jätkusuutlikkuse seisukohast on kõige olulisem soovitus valmistada just nii palju kohvi kui ära juuakse ning mitte tekitada toidujäätmeid.

Download high resolution images