Hyvä maku alkaa maapallon kunnioittamisesta. Hyvinvoiva ympäristö on perusedellytys käyttämiemme raaka-aineiden saatavuudelle ja ihmisten hyvinvoinnille myös tulevaisuudessa. Olemme sitoutuneet vähentämään ympäristövaikutuksiamme aina viljelystä tuotteiden kuluttamiseen asti joko suoraan tai välillisesti tekemällä yhteistyötä muiden osapuolten kanssa.

Environment

Ilmastonmuutos ja vesiongelmat vaikuttavat enenevässä määrin ruoantuotantoon. Samanaikaisesti ruoantuotanto aiheuttaa suuren osan maailman kasvihuonekaasupäästöistä ja käyttää kaksi kolmannesta maailman makeasta vedestä. Elintarvikeyrityksenä liiketoimintamme on riippuvainen luonnon antimista ja ympäristön tilasta. Ympäristövaikutuksemme ulottuvat koko arvoketjuun viljelystä kulutukseen. Ympäristönäkökulmien huomioiminen on meille siksi merkityksellistä niin päätöksenteossa kuin päivittäisessä toiminnassa: kun valitsemme ja ostamme raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja, valitsemme ja suunnittelemme kuljetuksia ja kun tuotamme tuotteita omilla tehtaillamme. Kaikkea emme voi kuitenkaan pysty tekemään yksin, vaan teemme yhteistyötä muun muassa toimittajien ja asiakkaiden kanssa. Olemme mukana myös elintarviketeollisuuden yhteisissä hankkeissa sekä toimintamaissamme että kansainvälisesti.

Aloitimme vuonna 2017 koko Paulig-konsernin kattavan ympäristöohjelman, jonka tavoitteena on yhtenäistää eri divisioonissa tehtyä ympäristötyötä. Tavoitteena on valmistella konsernille yhteiset ympäristötavoitteet, KPI-mittarit ja tehtävät. Lisäksi haluamme tukea parhaiksi todettujen käytäntöjen jakamista, kehittää osaamistamme ja tehdä divisioonien välisestä työstä yhdenmukaisempaa. Ohjelma sisältää kolme osa-aluetta:

  • resurssien käyttö, johon sisältyvät jätteet ja kierrätys/uusiokäyttö
  • kasvihuonekaasujen ja energiankulutuksen vähentäminen sekä
  • vaarallisten aineiden ja kemikaalien vähentäminen.
Ympäristövaikutusten vähentäminen

 

Ympäristöjohtamisjärjestelmät

Pääosalla konsernin tuotantoyksiköistä on sertifioitu ISO 14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Belgian yksiköllä on ISO 55000 -standardin mukainen energiatehokkuussertifiointi.