Tavoitteenamme on puolittaa ruokahävikki arvoketjussamme vuoteen 2030 mennessä. Kutsumme sinut mukaan vähentämään ruokahävikkiä, jota syntyy suomalaisissa kodeissa vuosittain noin 120–160 miljoonaa kiloa. Ruokahävikkilaskurin avulla voit arvioida, paljonko sinun kotonasi syntyy hävikkiä. Samalla saat arvion hävikin rahallisesta arvosta ja sen aiheuttamasta hiilijalanjäljestä. Kokeile laskuria ja katso, kuinka helposti ruokahävikkiä voi vähentää.

Ruokahävikki on turhaa jätettä, jonka synty olisi voitu välttää esimerkiksi ennakoimalla paremmin tai valmistamalla tai säilyttämällä ruoka toisin. Tällä hetkellä koko ruokaketjussa heitetään miljoonia kiloja syömäkelpoista ruokaa pois (10–15 % tuotetusta ruoasta). Jos ruoka päätyy hävikkiin, alkutuotannossa tehty työ on turhaa ja myös tuotantoketjussa syntyneet päästöt ovat syntyneet turhaan. Ruoantuotanto vaikuttaa esimerkiksi ilmaston lämpenemiseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Lisäksi tuotanto kuluttaa ravinteita, maapinta-alaa, energiaa ja vesivaroja. Turhaan tuotettu ruoka kuormittaa sekä taloutta että ympäristöä.  

Ruokahävikkiä syntyy ruokaketjun kaikissa vaiheissa, mutta kaikkein eniten kotitalouksissa: 30 % koko ruokaketjun hävikistä.

Suomessa kotitalouksien ruokahävikki on vuosittain arviolta 120–160 miljoonaa kiloa eli noin 25 kiloa (ks. Luke) henkilöä kohden. Rahassa mitattuna se tarkoittaa sitä, että suomalaiset kotitaloudet heittävät ruokaa hukkaan vuosittain noin 500 miljoonan euron arvosta (ks. Kuluttajaliitto).  

Kotitalouksien ruokahävikki johtuu useimmiten suunnittelemattomuudesta, arjen muutoksista sekä keittiötaitojen ja viitseliäisyyden heikkenemisestä (ks. Luke). Tähteitä ei hyödynnetä ja parasta ennen -elintarvikkeita käsitellään usein kuin viimeisen käyttöpäivän tuotteita.  

On aika laskea hävikkiä


Pauligin ja Luonnonvarakeskuksen ruokahävikkilaskuri kiinnittää huomion jokaisen kotikeittiön hävikkiin ja sen vähentämiseen  

Pauligin ja Luonnonvarakeskuksen käynnistämän ruokahävikkiprojektin tavoitteena on kiinnittää huomiota ruokahävikkiin, auttaa hahmottamaan oman kotitalouden ruokahävikin määrää ja innostaa hävikin vähentämiseen.  

Projektin sydän on ruokahävikkilaskuri, jonka avulla pystyy arvioimaan omassa kotitaloudessaan syntyvän hävikin rahallisen arvon, hiilijalanjäljen ja määrän. Lisäksi laskuri tuottaa erityisen ruokahävikkiluvun, joka kertoo hävikin ilmastovaikutuksesta. Näitä kaikkia lukuja pystyy myös vertaamaan suomalaisten kotitalouksien keskiarvoihin.   

Laskurin tarkoituksena on innostaa meitä jokaista tarkastelemaan omia kulutustapojamme ja pohtimaan, kuinka voisimme itse vaikuttaa kotona syntyvän hävikin määrään.  

Kokeile laskuria ja katso, kuinka helposti ruokahävikkiä voi vähentää: lessfoodwaste.fi  
 

Paulig Sustainability Approach FI 

Paulig vähentää hävikkiä osana vastuullisuusohjelmaansa  

Ruokahävikin vähentäminen on osa vuoteen 2030 tähtäävää, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuvaa vastuullisuusohjelmaamme, johon kuuluvat vastuullisemmat tuotteet ja palvelut, ilmastotoimet- ja kiertotalous sekä oikeudenmukainen ja osallistava toimintatapa. 

Tavoitteenamme on puolittaa ruokahävikin määrä arvoketjussamme vuoteen 2030 mennessä.

Tehtävänämme on edistää kestävää ruoan tulevaisuutta, ja kutsumme ruokahävikkiprojektin avulla myös kotitaloudet mukaan vähentämään hävikkiä. 

 Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme. 

Lue lisää

Paulig ruokahävikkilaskuri
Kokeile ruokahävikkilaskuria ja katso, kuinka helposti hävikkiä voi vähentää.
Lue lisää vastuullisuustavoitteistamme.
Lea Rankinen cooking
Maistatko muutoksen? Tutustu ajatuksiimme tulevaisuuden ruoasta!