Vastuullisuuden edelläkävijänä Paulig on asettanut Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä ja yhtenä maailman edelläkävijöistä Science Based Targets -aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Olemme sitoutuneet rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun korkeintaan 1,5 °C:seen omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme. Tavoitteenamme on vuoteen 2030 mennessä vähentää omien toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä 80 % ja arvoketjumme päästöjä 50 %.

Myös pakkausten kehittäminen on yksi keskeisistä painopistealueistamme, ja tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki pakkauksemme voidaan kierrättää ja valmistetaan uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista.

Lisäksi olemme sitoutuneet vähentämään ruokahävikkiä arvoketjussamme 50 % vuoteen 2030 mennessä. 

Kohti ilmastotavoitteita      

Tavoitteenamme on vuoteen 2030 mennessä vähentää omien toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä 80 % ja arvoketjumme päästöjä 50 % vuoden 2018 tasosta.

  • Tähän mennessä olemme vähentäneet oman toiminnan päästöjä 18% lisäämällä uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksessamme, sekä energiatehokkuutta parantavilla toimenpiteillä
  • Tavoitteenamme on, että kaikki tehtaamme ovat CarbonNeutral© sertifioituja vuoden 2025 loppuun mennessä. Tällä hetkellä jo seitsemälle tehtaallemme on myönnetty rakennuksen hiilineutraaliudesta kertova CarbonNeutral© sertifikaatti.

Koko arvoketjumme kattavan ilmastovaikutusten arvioinnin perusteella tiedämme, että oma toimintamme muodostaa vain noin 3 % Pauligin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä, kun taas suurin osa päästöistä tulee arvoketjustamme, erityisesti käyttämiemme raaka-aineiden maataloustuotannosta.

Tämän vuoksi, juuri nyt, keskitymme arvoketjumme päästöjen leikkaamisessa vehnään ja kahviin. Teemme yhteistyötä toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa ilmastoviisaampien viljelykäytäntöjen omaksumiseksi. Lokakuussa 2021 julkistimme uuden yhteistyön kestävän viljelyn edistämiseksi pohjoiseurooppalaisen maatalousosuuskunnan Lantmännenin kanssa. Tämän lisäksi arvioimme erilaisia vaihtoehtoja päästövähennystavoitteidemme saavuttamiseksi raakakahvin alkuperämaissa.

Luonnon monimuotoisuus osaksi vastuullisuustavoitteita

Vahvistaaksemme luonnon monimuotoisuuden suojelemista olemme lisänneet luontotoimet osaksi vastuullisuustavoitteitamme. Ruoan tuotanto ja raaka-aineiden viljely kuluttavat maata, ravinteita ja vesivarantoja. Ne edistävät rehevöitymistä ja maaperän happamoitumista. Estääksemme ja vähentääksemme luontokatoa arvoketjussamme aiomme määrittää tieteeseen perustuvat tavoitteet luontotoimille. Konreettiset tavoitteet luovat kehyksen eri toimenpiteille ja juurruttavat luonnon monimuotoisuuden suojelemisen osaksi nykyisiä ja tulevia ilmastotoimiamme.

Olemme jo aloittaneet yhteistyön kumppaneidemme ja toimittajiemme kanssa luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi tukemalla vastuullisia viljelykäytäntöjä, uudistavaa viljelyä ja kiertotaloutta osana ilmastoprojektejamme.

Päivitämme myös ilmastotavoitteemme SBTi-verkoston uuden metsiä, maankäyttöä ja maanviljelyä koskevan Forest, Land and Agriculture (FLAG) -ohjeistuksen perusteella.

Ilmastorahasto

Huhtikuussa 2023 lanseerasimme ainutlaatuisen Pauligin ilmastorahaston vauhdittaaksemme arvoketjumme päästövähennyksiä. Tavoitteenamme on vähentää omien toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä 80 % ja arvoketjumme kasvihuonekaasupäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä. Rahaston avulla vahvistamme ilmastotoimiemme vaikutuksia ja ketteryyttä, parannamme innovointikykyämme ja vauhditamme kunnianhimoisten ilmastotavoitteidemme saavuttamista. Rahasto perustuu sisäisen hiilen hinnoittelumekanismin käyttöön osana vuosittaista budjetointia, ja vuonna 2023 sen arvo on 2,7 miljoonaa euroa.

Keskitymme toimiin, joilla on suurimmat ilmastovaikutukset arvoketjussamme koko yhtiön tasolla. Rahasto kohdennetaan projekteihin, jotka tähtäävät päästövähennyksiin vehnän ja kahvin arvoketjuissa, kuljetuksissa sekä Pauligin omissa toiminnoissa. Tavoitteena on auttaa vähentämään raaka-aineiden viljelyssä syntyviä päästöjä, edistää uudistavia viljelymenetelmiä sekä vauhdittaa omien toimintojemme päästövähennyksiä.

Ilmastoprojektit valitaan vuosittain ja niistä suurin osa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Projektien valintakriteerit perustuvat Pauligin strategiaan, vastuullisuusohjelmaamme ja tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiimme. Valintaperiaatteissa korostuvat projektien päästövähennyspotentiaali, innovatiivisuus, kustannustehokkuus ja skaalattavuus.

Projektien ilmastovaikutuksia mitataan päästövähennysten keskeisillä laskentamenetelmillä ja edistymistä seurataan säännöllisesti. Lue lisää täältä

Kaikki Pauligin tuotantolaitokset hiilineutraaleja vuoden 2025 loppuun mennessä

Tavoitteenamme on tehdä kaikista yhdestätoista tehtaastamme Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa ja Espanjassa hiilineutraaleja vuoden 2025 loppuun mennessä. Syyskuussa 2022 rakennuksen hiilineutraaliudesta kertovan CarbonNeutral®-sertifikaatin on saanut jo seitsemän yhdestätoista tuotantolaitoksestamme, ja työ jatkui vuonna 2023. 

Tehdäksemme tehtaistamme hiilineutraaleja olemme esimerkiksi investoineet energiatehokkuuteen ja lämmöntalteenottoon sekä siirtyneet käyttämään biokaasua, uusiutuvaa sähköä ja kaukolämpöä. Näillä toimilla päästöjä on vähennetty 98 prosenttia vuodesta 2014. Jäljelle jäävät päästöt on hyvitetty metsähankkeilla. Tutustu hankkeisiin lisää (englanniksi).

Pauligin tavoitteena vähentää arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjä 50 %

Valtaosa kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin arvoketjustamme ja liittyy tuotteidemme valmistuksessa käytettäviin raaka-aineisiin. Siksi teemme arvoketjun päästöjen vähentämisessä tiivistä yhteistyötä raaka-ainetoimittajiemme ja kumppaniemme kanssa. Tavoitteenamme on edistää kestäviä viljelykäytäntöjä, etsiä uusia raaka-aineita ja kumppaneja sekä kehittää kiertotaloutta suosivia uusia liiketoimintamalleja. 

Edistääksemme hiilineutraalia maataloutta, olemme vuonna 2021 käynnistäneet yhteistyön pohjoiseurooppalaisen maatalousosuuskunnan Lantmännenin kanssa. Lantmännenin Pauligille toimittamasta vehnäjauhosta valmistetaan 400 miljoonaa Santa Maria tortillaa vuodessa, ja yhteistyön myötä jauhojen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 30 % tilavuusyksikköä kohden.  

Olemme myös yksi ruotsalaisen Svensk Kolinlagringin kehityskumppaneista pilottiprojektissa, jonka tavoitteena on kehittää hiiliviljelyä ja verifiointimalli hiilensidontaan maanviljelyssä vuoteen 2023 mennessä. Hiiliviljelyn avulla ilmakehän hiilidioksidimäärää vähennetään sitomalla maanviljelyssä enemmän hiiltä maaperään kuin siitä aiheutuu päästöjä ilmakehään. Menetelmän uskotaan tarjoavan erinomaisia keinoja tavoitteessa kohti ilmastoneutraalia maanviljelyä. 

Lisäksi työskentelemme yhdessä eri kumppaneiden kanssa vähentääksemme logistiikkaan liittyviä päästöjämme 25 % vuoteen 2025 mennessä.

Pakkausten kehittäminen on edelleen yksi keskeisistä painopistealueistamme, ja tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki pakkauksemme voidaan kierrättää ja valmistetaan uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista. Ensisijainen tavoitteemme on kehittää pakkauksistamme kierrätettäviä vuoteen 2025 mennessä.

Lisäksi olemme sitoutuneet vähentämään ruokahävikkiä arvoketjussamme 50 % vuoteen 2030 mennessä.

 

Lue lisää

Paulig lanseeraa ainutlaatuisen ilmastorahaston vauhdittaakseen ilmastotoimia arvoketjussaan
Kahvin ilmastotavoitteet ovat saavutettavissa: Paulig aloittaa uudet ilmastoprojektit kahvin alkuperämaissa vauhdittaakseen kestäviä viljelykäytäntöjä
Paulig ja Lantmännen etenevät yhteistyössään kestävämpien viljelymenetelmien edistämiseksi 20 ruotsalaisella maatilalla