23.3.2021 Artikkeli

Kansainvälinen elintarvikealan yritys Paulig on yksi ruotsalaisen Svensk Kolinlagringin kehityskumppaneista pilottiprojektissa, jonka tavoitteena on kehittää hiiliviljelyä ja verifiointimalli hiilensidontaan maanviljelyssä vuoteen 2023 mennessä. Yhteistyö on yksi askel Pauligin tavoitteessa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä arvoketjussaan 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Hiiliviljelyn avulla ilmakehän hiilidioksidimäärää vähennetään sitomalla maanviljelyssä enemmän hiiltä maaperään kuin siitä aiheutuu päästöjä ilmakehään. Menetelmän uskotaan tarjoavan erinomaisia keinoja tavoitteessa kohti ilmastoneutraalia maanviljelyä.

”Tutkimme erilaisia ilmastoystävällisiä viljelymenetelmiä vähentääksemme raaka-aineista syntyviä päästöjämme ja rajoittaaksemme maailmanlaajuista lämpötilan nousua Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Svensk Kolinlagringin kehityskumppanina voimme nyt auttaa laajentamaan heidän pilottiprojektiaan, jonka tavoitteena on tarjota maanviljelijöille parempaa tietämystä tehokkaista hiiliviljelymenetelmistä, joilla voidaan sitoa enemmän hiiltä Ruotsin maanviljelysmailla”, sanoo Lea Rankinen, Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja.  

Paulig on kansainvälinen elintarvikeyritys, joka valmistaa kahvia, Tex Mex -tuotteita ja mausteita, välipaloja ja kasvipohjaisia vaihtoehtoja tuotemerkkiensä Santa Maria, Risenta, Gold&Green, Paulig and Poco Loco alla. Yhtiön tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet ovat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä omissa toiminnoissa 80 prosentilla ja koko arvoketjussa 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2018 tasoon.  

”Santa Maria -tortilloihin käytettävä vehnä viljellään pääasiassa Ruotsissa, ja voidaksemme tehdä osamme maanviljelyn ilmastovaikutusten pienentämiseksi haluamme tukea tutkimusta ja käytännön pilottiprojekteja.  Elintarviketeollisuudella on erinomainen mahdollisuus olla osa ratkaisua ja tarjota vastuullisempia ratkaisuja, ja on ilahduttavaa, että alan useat toimijat myös tukevat tätä projektia”, sanoo Rankinen.  

Hiilensidonta viljelysmaahan luo terveemmän maaperän, joka kestää paremmin ilmastonmuutosta ja sen aiheuttamia ääri-ilmiöitä, kuten kuivuutta ja tulvia. Tämä tarjoaa parempaa turvaa maanviljelijälle ja ruuantuotannolle myös ilmaston muuttuessa. Useat tällä hetkellä käytettävät menetelmät hiilen sitomiseen auttavat myös vähentämään liiallista lannoitusta ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta.  

”Haluamme muuttaa ruokajärjestelmäämme auttaaksemme tekemään ruoasta ratkaisun elinkelpoiseen yhteiskuntaan. Lisääntynyt hiilensidonta voi johtaa nopeaan muutokseen ruoantuotannossa Ruotsin maatiloilla. Mutta onnistuaksemme meidän on tehtävä läheistä yhteistyötä yritysten, maanviljelijöiden ja tutkimusyhteisön kanssa. Tässä pilottiprojektissa Paulig on yksi kehityskumppaneistamme, joiden avulla voimme saavuttaa seuraavan tason tavoitteessamme kohti verifioitua hiilensidontaa vuoteen 2023 mennessä”, sanoo Lova Brådin, Miljömatematik Malmön toimitusjohtaja, joka johtaa Svensk Kolinlagringia.  

Svensk Kolinlagring on alusta, joka kokoaa yhteen tieteentekijät, viljelijät ja elintarvikeyhtiöt saman tavoitteen ympärille: hiilidioksidin sitomiseen ilmakehästä ja sen säilömiseen Ruotsin maanviljelysmaille. Tavoitteena on hidastaa ilmastonmuutosta, parantaa viljelysmaan koostumusta ja ylläpitää ja luoda ekosysteemipalveluita sekä parantaa Ruotsin maatalouden satoja ja tuottavuutta.