29.9.2021 Artikkeli

Paulig ja Luke ovat kehittäneet ruokahävikkilaskurin, jonka avulla ihmiset voivat arvioida ruokahävikkinsä määrän ja sen vaikutukset sekä löytää uusia tapoja vähentää hävikkiä. Pauligin johtoryhmä testasi laskuria ja piti sitä hyödyllisenä – kokeile sitä itsekin ja selvitä, kuinka paljon voit säästää rahaa ja samalla auttaa ympäristöä.

Ruokahävikin vaikutus ympäristöön ja ilmastoon on perinteisesti jäänyt vähemmälle huomiolle kuin moni muu osa-alue. Näin ei kuitenkaan pitäisi olla, sillä ruokahävikillä on huomattava vaikutus niin ympäristöön kuin talouteenkin: kolmannes kaikesta maailmassa tuotetusta ruoasta menee tällä hetkellä hukkaan, ja jos ruokahävikki olisi maa, se olisi maailman kolmanneksi suurin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja.

Onneksi viime vuosina sekä organisaatioiden että yksilöiden tietoisuus asiasta on lisääntynyt. Erityisesti elintarviketeollisuuden yrityksille ruokahävikin huomioiminen osana vastuullisuustyötä on yksi mahdollisuus pienentää omaa hiilijalanjälkeä. 

Paulig suhtautuu ruokahävikin vähentämiseen kunnianhimoisesti. Yrityksen tavoitteena on puolittaa arvoketjussaan syntyvä ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Maaliskuusta 2021 lähtien Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti (HELSUS) on yhteistyössä Pauligin kanssa tutkinut Pauligin raaka-ainetoimitusketjun ruokahävikkiä ja etsinyt uusia keinoja vähentää sitä. Pauligin oman toiminnan osalta tilanne on jo erinomainen – tällä hetkellä 99,5 prosenttia Pauligin toiminnan tuottamasta ruokahävikistä kierrätetään eläinten rehuksi, kompostoidaan tai käytetään biokaasun tuotantoon.

Me Pauligilla uskomme, että organisaatioiden lisäksi myös jokainen meistä yksilönä voi auttaa vähentämällä ruokahävikin määrää omassa elämässään. Aiemmin tänä vuonna Paulig ja Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisivat ilmaisen laskurin suomalaisille kotitalouksille. Laskurin avulla voi arvioida perheen ruokahävikkiä, sen ilmastovaikutuksia ja rahallista arvoa. 

Pauligin johtoryhmäkin pääsi tietysti kokeilemaan laskuria. Monet johtoryhmän jäsenistä olivat jo valmiiksi taitavia minimoimaan ruokahävikin määrän kotonaan ja pyrkivät vähentämään sitä päivittäisillä valinnoillaan entisestään. Laskurin käyttö oli silti heillekin erittäin silmiä avaava kokemus. Seuraavaksi johtoryhmä kertookin, mitä oivalluksia laskurista tuli ja antaa vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen. 

Helppo tapa välttää ruokahävikkiä kotikeittiössä

Ruokahävikkiä voi vähentää arjessa monilla eri tavoilla. Hyvä suunnittelu on kuitenkin kaiken A ja O. Yksi johtoryhmän jäsenten tärkeimmistä havainnoista oli se, että laskurin avulla huomio kiinnittyi ostettujen elintarvikkeiden määrään.

"Huomasin, että suunnittelemalla etukäteen viikon ateriat voin välttää ostamasta liikaa. Näin ruoka ei myöskään pääse vanhenemaan."

Joskus kaikkien aterioiden suunnittelu etukäteen voi kuitenkin olla mahdotonta. Tämä taas johtaa usein siihen, että ruokaa tulee ostettua ja tehtyä liian paljon. Ylimääräisestä ruoasta selviää yksinkertaisten sääntöjen avulla: 

"Älä esimerkiksi ota lautasellesi enempää kuin mitä syöt. Voit aina santsata myöhemmin, jos jäit nälkäiseksi."

"Olen opettanut lapsiani syömään aina lautasen tyhjäksi. He voivat halutessaan ottaa vain pienen annoksen, mutta lautasellinen on aina syötävä loppuun – vaikka kyseessä ei olisikaan juuri se oma lempiruoka."

Kaikki paistinpannun tai kattilan pohjalle jäänyt kannattaa ottaa hyötykäyttöön: tähteistä voi kehitellä täysin uuden, herkullisen ruoan. Onnistumisen salaisuus tässä on inspiraation ja luovuuden valjastaminen käyttöön. Rohkeat kokeilut ovat sallittuja! 

Hyvä kannattaa myös laittaa jakoon – silläkin tavalla voi ehkäistä ruokahävikkiä.

"Minulla on salainen ase ruokahävikin välttämiseksi: naapurissa asuvalla hyvällä ystävälläni on viisi lasta. Jos esimerkiksi ostamme liikaa maitoa tai leipää, naapurin perhe auttaa kyllä varmistamaan, ettei mitään mene hukkaan."

Ruokahävikkilaskurin käyttö kannattaa


Paulig haluaa ruokahävikkilaskurin avulla auttaa ihmisiä tulemaan tietoiseksi ruokahävikistä ja sen vaikutuksista. Johtoryhmän jäsenten mukaan tämä oli todellakin yksi laskurin käytön tulos: laskurin tarjoama uusi tieto omasta hävikistä alkoi vaikuttaa heidän päivittäisiin rutiineihinsa. 

Joillekin johtoryhmässä laskurin käyttö vahvisti, että heidän täytyy edelleen parantaa tottumuksiaan ruokahävikin vähentämiseksi. Toisille laskurin tulos oli puolestaan jopa odotettua parempi. Silti hekin saivat siitä ideoita uusiin tapoihin vähentää ruokahävikkiä entisestään.

"Vaikka tulokseni oli melko alhainen, se muistutti minua siitä, miten pienilläkin valinnoilla on suuri vaikutus. Esimerkiksi viikoittainen aterioiden suunnittelu voi vaikuttaa hävikin määrään merkittävästi."

Kokeile Pauligin ja Luken ruokahävikkilaskuria osoitteessa www.lessfoodwaste.fi