15.3.2021 Tiedote
Kansainvälinen elintarvikealan yhtiö Paulig ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS aloittavat perustutkimusprojektin, jossa tutkitaan ruokahävikin syntymistä Pauligin raaka-aineiden toimitusketjussa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ruokahävikin tilaa raaka-aineiden tuotannon alkupäässä ja löytää uusia tapoja vähentää ruokahävikkiä toimitusketjussa.   


 

YK:n Maatalous- ja elintarvikejärjestö FAO:n arvion mukaan kolmannes kaikesta maailmanlaajuisesti tuotetusta ruoasta menee hukkaan. Osana vastuullisuusohjelmaansa ja ilmastotyötään Paulig tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joka pyrkii puolittamaan ruokahävikin määrän vuoteen 2030 mennessä ja haluaa olla aktiivisesti mukana ratkaisemassa koko maailmaa koskettavaa ongelmaa.  

”Ruokahävikkiä ja elintarvikejätettä syntyy ruoan arvoketjun jokaisessa vaiheessa. Tutkimusyhteistyö keskittyy raaka-aineen tuotannon alkuvaiheisiin arvoketjussa.  Haluamme ymmärtää, millä tuotekategorioilla ja raaka-aineilla on suurin vaikutus ruokahävikkiin ja selvittää, miten hävikkiä voi vähentää raaka-aineiden tuotantomaissa”, sanoo Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen.  

”Yhteistyön avulla voimme tuottaa uutta kansainvälisesti vertaisarvioitua tietoa. Tutkimme, missä vaiheessa arvoketjun alkupäätä syntyy eniten ruokahävikkiä. Pauligin tilaama tutkimus hyödyttää kaikkia ruoantuottajia, sillä tulokset julkistetaan kaikkien saataville”, kertoo apulaisprofessori ja projektin johtaja Hanna Tuomisto. Hän jatkaa: ”Yhteistutkimus on akateemisesta näkökulmasta erittäin kiinnostava, sillä emme ole aiemmin toteuttaneet ruokahävikkitutkimuksia tällaisessa mittakaavassa.” 

Tulokset valmistuvat syksyllä 2021, ja niiden perusteella Paulig voi tehdä tieteeseen perustuvia päätöksiä eri raaka-aineiden vaatimista toimista.   

Paulig kehittää toimintaansa jatkuvasti ja etsii innovatiivisia ratkaisuja  

Keskimäärin 70 prosenttia Pauligin oman toiminnan jätteestä on elintarvikejätettä (noin 9 100 tonnia). Se koostuu pääasiassa myyntikelvottomista tuotteista ja tuotannon sivutuotteista, ja 99,5 prosenttia elintarvikejätteestä kierrätetään eläinten rehuksi, kompostoidaan tai hyödynnetään biokaasun tuotannossa. 

Paulig kehittää toimintaansa jatkuvasti ja etsii innovatiivisia ratkaisuja vähentääkseen omasta toiminnastaan aiheutuvaa hävikkiä. Esimerkiksi tortillatuotannossa aiheutuva elintarvikejäte käytetään lähes kokonaisuudessaan rehuna, ja kahvin osalta se käytetään joko biokaasun tuotannossa tai kierrätetään muutoin. Paulig on vähentänyt ruokahävikkiään tortillatehtailla Belgiassa ja Isossa-Britanniassa palauttamalla ylijääneen taikinan takaisin valmistusprosessiin. Venäjällä Tverin-paahtimo ja sen jätepalvelukumppanit keksivät nokkelan tavan kierrättää kahvintuotannon elintarvikejätteen: sitä käytetään koristetyynyissä ja rehuna. Myös pakkauksilla on tärkeä rooli ruokahävikin vähentämisessä. Pauligille tärkeintä pakkauskehityksessä on varmistaa, että pakkaus suojaa elintarviketta.  

Elintarvikeala voi yhdessä kuluttajien ja ruuan vähittäiskaupan kanssa vähentää hävikkiä ruokaketjuissa. Paulig haluaa edistää ruoan vastuullista tulevaisuutta ja tehdä osansa ruokahävikkiongelman ratkaisemiseksi sekä inspiroida kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja ruokahävikin minimoimiseksi.  

Tietoja HELSUSista: 

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti on tiedekuntien rajat ylittävä tutkimusyksikkö. 

Instituutti osallistuu yhteiskunnan kestävyysmuutokseen ja edistää kestäviin ratkaisuihin siirtymistä poikkitieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Tutkimuksemme keskittyy erityisesti kaupunkeihin, kulutukseen ja tuotantoon sekä globaalin etelään ja arktisen alueeseen. 

Vuonna 2018 perustettu HELSUS vastaa tarpeeseen uusien keinojen löytämiseksi kohti kestävää yhteiskuntaa. Instituutti kokoaa yhteen Helsingin yliopiston ydinosaamisen ja tekee yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun yliopistojen ja tutkimusinstituuttien kanssa. Se kutsuu myös muut kuin akateemiset toimijat mukaan löytämään uusia keinoja kestävään kehitykseen. 

https://www.helsinki.fi/en/helsinki-institute-of-sustainability-science   

Lisätiedot: 
Anu-Maaria Vaalama
Director, Corporate Communications & Brand
Puh. 040 766 7834
anu-maaria.vaalama@paulig.com

Lataa korkearesoluutiokuvat