Tavoitteenamme on olla oikeudenmukainen ja osallistava  työnantaja ja  kumppani läpi arvoketjumme. Kaikki kahvimme hankitaan vastuulliseksi varmennetuista lähteistä, ja aiomme laajentaa tätä työtä koskemaan myös muita raaka-aineita. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 100 prosenttia riskialueilta tulevista raaka-aineista on peräisin vastuulliseksi varmennetuista lähteistä. Tämä edellyttää entistä systemaattisempaa due diligence -prosessia sekä kokonaisvaltaista toimintatapaa toimittajien ja muiden arvoketjuun sisältyvien kumppanien (kuten kansalaisyhteiskuntien) kanssa. Jatkamme arvolähtöisen yrityskulttuurimme kehittämistä varmistaaksemme, että kaikki työntekijämme näkevät Pauligin oikeudenmukaisena ja osallistavana yhtiönä. 

Tässä muutamia esimerkkejä, kuinka tuemme sosiaalista hyvinvointia:

Tavoittelemme nollaa tapaturmaa  Paulig on SOS-Lapsikylän pääyhteistyökumppani Kaikki Pauligin kahvi on varmennetusti vastuullista

Lue lisää eettisistä periaatteistamme.