Olemme ylpeitä siitä, että pauliglaiset ovat erittäin sitoutuneita. Työntekijät ovat tärkein ainesosa tulevaisuutta rakennettaessa. Olemme sitoutuneet kehittämään Pauligia oikeudenmukaisena ja osallistavana työpaikkana, jossa kaikki työntekijät voivat kukoistaa.  

Arvot ja kulttuuri 

Meidän kulttuurimme perustuu vahvoihin arvoihin, jotka työntekijämme ovat määritelleet. Ne ovat Stay Curious, Strive for Excellence ja Grow Together. Olemme ylpeitä arvoistamme, jotka muovaavat yhtiön henkeä. Ne eivät ohjaa vain ajatuksiamme ja käyttäytymistämme, vaan myös vaikuttavat siihen, miten teemme päätöksiä, niin yksilöinä kuin organisaationakin.  Lue lisää arvoistamme.

Working at Paulig - Cooking together

 

Työturvallisuus

Meillä Pauligilla työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi tulee aina tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Teemme jatkuvasti yhteistyötä pauliglaisten kanssa tavoitteenamme poistaa kokonaan tai pienentää työtapaturmien tai työperäisten sairauksien riski, välttää onnettomuudet työpaikalla, suojella työntekijöitä ja edistää heidän kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Työterveys- ja työhyvinvointiohjelmat ovat osa vuosittaista liiketoiminnan suunnitteluprosessia, ja niille on määritelty mitattavat tavoitteet, joiden avulla voidaan varmistaa työterveyden ja työhyvinvoinnin jatkuva kehittyminen.

Oikeudenmukainen ja osallistava työpaikka

Me Pauligilla arvostamme jokaista ihmistä sekä yksilönä että ammattilaisena. Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus ovat Pauligin ydinarvoja, ja oikeudenmukainen ja osallistava toimintatapa on yksi Pauligin vuodelle 2030 ulottuvan vastuullisuusohjelman kolmesta painopistealueesta. Jatkamme arvolähtöisen yrityskulttuurin kehittämistä varmistaaksemme, että jokainen työntekijämme kokee Pauligin oikeudenmukaiseksi ja osallistavaksi yritykseksi, jossa voi olla aidosti ja rehellisesti oma itsensä. Vahvistaaksemme sitoutumistamme monimuotoiseen, yhdenvertaiseen ja inklusiiviseen työpaikkaan julkaisimme kesäkuussa 2023 Pauligin monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkusiivisuus (DEI) -periaatteet (Paulig’s Diversity, Equity and Inclusion Policy). Lue lisää oikeudenmukaisesta ja osallistavasta työpaikasta

Working at Paulig - Factory Belgium

 

Kehittyvät osaajat

Paulig tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia kehittyä ja on dynaaminen ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautunut työpaikka. Meillä opit tulevaisuudessa tarvittavia tietoja, taitoja ja tekniikoita. Seuraamme suoriutumista ennalta määritellyn prosessin avulla. Prosessi varmistaa, että yhtiön strategiaa toteutetaan onnistuneesti ja takaa, että työntekijät saavat säännöllisesti mahdollisuuden keskustella suoriutumisestaan ja henkilökohtaisesta kehityksestään. 

Johtaminen

Johtajuustaidot ovat merkittävässä osassa koko organisaation menestyksen kannalta, ja panostamme erityisesti esihenkilötyön ja johtajuuskulttuurin kehittämiseen. Tulosten saavuttaminen, onnistunut yhteistyö ja tiimityö vaatii meiltä kaikilta johtajuutta päivittäisessä työssämme. Pauligin johtajuusperiaatteet – Collaborate for success, Dare to trust, Choose impact over comfort ja Consumer first – on luotu yhteistyössä yhtiön työntekijöiden kanssa. Periaatteet ohjaavat ja tukevat meitä yhdessä arvojen kanssa eri tilanteissa. 

Working at Paulig - Encounter at office

 

Hybridityön filosofia

Pauligin hybridityön filosofia perustuu luottamukselle. Käytännössä se tarkoittaa, että jokainen voi joustavasti yhdistää läsnätyötä toimistolla etätyöhön. Kyseessä on filosofia eikä tarkasti määritelty toimintatapa tai käytäntö, sillä tilanteet ja tarpeet vaihtelevat toimipaikasta, tiimistä ja yksilöstä toiseen. Ajatuksena on antaa tiimeille joustavasti valtaa päättää, miten ne haluavat toteuttaa filosofiaa käytännössä – ja tehdä tarvittaessa tulevaisuudessa muutoksia. Pauligin hybridityön filosofia koskee kaikkia Pauligin työntekijöitä, joiden tehtäviä voi tehdä etänä. Lue lisää hybridityön filosofiasta.

Lue lisää

Rainer Tammet and Marta Piigli
Tutustu pauliglaisiin
Working at Paulig - Factory Finland
Avoimet työpaikat
Working at Paulig - Meeting
Pauligin hybridityön filosofia perustuu luottamukselle.