Pauligin tavoitteena on olla alan vastuullinen edelläkävijä, joten yritys pyrkii edistämään eettisiä käytäntöjä kaikissa toimintamaissaan. Pauligin vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän ohjeistus perustuu ICC:n tulkintaohjeeseen elintarvikkeiden ja juomien markkinoinnista, nojaa vahvasti lupaukseemme ja arvoihimme ja on linjassa vastuullisuusohjelmamme, liiketoimintatavoitteidemme ja kaikkia koskevien eettisten periaatteiden kanssa. 

Oikein toimiminen

 • Paulig on sitoutunut oikein toimimiseen ja johdonmukaisuuteen kaikilla toimintamarkkinoillaan. Siksi näitä ohjeita sovelletaan kaikkiin markkinoihin, joilla Paulig myy ja markkinoi tuotteitaan. 
 • Pauligin markkinoinnin ja viestinnän on oltava aina vähintään paikallisten lakien ja säädösten mukaista.
 • Paulig voi ja aikoo ottaa kantaa liiketoimintamme, yrityksemme ja brändiemme kannalta tärkeisiin yhteiskunnallisiin asioihin, joissa panoksemme voi hyödyttää ihmisiä ja maapalloa.
 • Paulig ei pääsääntöisesti mainitse kilpailijoitaan tai keskustele heistä.

Paikkansapitävyys

 • Kaiken Pauligin markkinoinnin ja viestinnän tulee vastata täsmällisesti kyseisen tuotteen ominaisuuksia, koskien esimerkiksi tuotteen nimeä, makua, kokoa, ravintosisältöä ja terveysvaikutteita.
 • Mikäli markkinoinnissa ja viestinnässä käytetään tilastoja, väitteitä tai standardeja, niiden tueksi tulee esittää asianmukaista tieteellistä näyttöä. 
 • Hyödynnettäessä ulkoisia tutkimuksia, tilastoja, asiakasreferenssejä tai muuta tietoa on aina ilmoitettava lähde tiedon yhteydessä.
 • Pauligin ei tule esittää tuotteiden ominaisuuksia tai tilastoja tavalla, joka liioittelee tietyn väitteen paikkansapitävyyttä. Esimerkiksi kuluttajille tehtyjen makutestien tuloksia ei saa käyttää niin, että niiden annetaan ymmärtää olevan tilastollisesti päteviä, jos ne eivät ole sellaisia.

Rehellisyys ja avoimuus

 • Markkinointimme ja viestintämme tulee aina olla rehellistä ja totuudenmukaista, eikä se saa johtaa yleisöä harhaan. 
 • Annamme asiakkaille, kuluttajille ja muille sidosryhmille oikean kuvan yrityksestämme, tuotteistamme ja palveluistamme, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.
 • Panostamme avoimuuteen ja jaamme ennakoivasti uutisia yrityksestämme ja brändeistämme. Tartumme avoimesti sidosryhmillemme tärkeisiin haasteisiin ja ongelmiin pitääksemme yllä yritykseemme ja koko alaan kohdistuvaa luottamusta.

Osallistavuus

 • Paulig pyrkii tuomaan esiin monimuotoisuutta ja osallistavuutta markkinoinnissaan ja viestinnässään. Emme syrji ketään sukupuolen, kansallisuuden, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.
 • Paulig on kansainvälinen yritys, joka kunnioittaa monimuotoisuutta ja arvostaa kulttuurieroja. Pyrimme aina ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja inspiroitumaan niistä, ja vältämme toimintaa, joka voitaisiin tulkita kulttuuriseksi omimiseksi.    

Terveys ja ympäristö

 • Pauligin tulee edistää kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa sen sijaan, että edistäisi käytäntöjä, jotka eivät ota huomioon turvallisuutta ja terveyttä ja voivat aiheuttaa haittaa ihmisille tai maapallolle.
 • Emme suosittele elintarvikkeiden ja/tai juomien liikakulutusta ottaen huomioon suurten annosten vaikutukset terveyteen ja ruokahävikkiin.
 • Etsimme aina ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja markkinointi- ja viestintämateriaalejamme varten. Harkitsemme huolellisesti tarvittavan materiaalin määrää välttääksemme jätteen syntymistä.
 • Alkoholijuomien esittämistä kuvamateriaaleissa, teksteissä tai resepteissä tulee pääsääntöisesti välttää. Jos alkoholijuomien esittämisen katsotaan olevan perusteltua, teksti ja kuvamateriaali on laadittava huolellisesti.

Lasten suojelu

 • Paulig ei kohdenna markkinointia tai viestintää alle 12-vuotiaille. 
 • Jos markkinoinnissa ja viestinnässä esiintyy lapsia tai teini-ikäisiä, on noudatettava seuraavia periaatteita: 
  • Alle 12-vuotiaiden lasten molemmilta vanhemmilta/huoltajilta on saatava lupa lapsen esiintymiseen Pauligin maksamien/sponsoroimien vaikuttajien kanavilla. 
  • Lapsia tai teini-ikäisiä ei saa esittää epäturvallisissa tilanteissa tai osana toimintaa, joka on haitallista joko heille itselleen tai muille.

Pauligin tulee varmistaa, että kaikki yhtiön markkinointi- ja viestintätoimintaan osallistuvat ovat tietoisia Pauligin vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän periaatteista. Pauligin konserniyhtiöt ovat velvollisia varmistamaan, että myös ulkopuoliset yhteistyökumppanimme noudattavat vaatimuksiamme.

Ohjeita tarkistetaan vuosittain ja tarvittaessa päivitetään vastaamaan käytäntöjämme ja mahdollisia markkinoilla ja yhtiössä tapahtuneita muutoksia.