Pauligin vastuullisuusohjelma vuodelle 2030 perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja jakautuu kolmeen painopistealueeseen sekä tavoitteeseen: 

Vastuullisuus 2023 teksti

1. Tuotteet ja palvelut, jotka edistävät ihmisten ja maapallon terveyttä sekä hyvinvointia 

Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä 70 % tuotteistamme ja palveluistamme edistää ihmisten ja maapallon terveyttä ja hyvinvointia. Tuotevalikoimamme tuotteet ovat jo nyt lähes täysin kasvipohjaisia, ja aiomme jatkossakin kehittää tuotteitamme terveellisemmiksi sekä innovoida uusia tuotteita, jotka ovat hyväksi niin ihmisille kuin ympäristöllekin. Pyrimme systemaattisesti pienentämään tuotteidemme ilmastovaikutusta ja inspiroimme kuluttajia vastuullisten valintojen tekemiseen kuluttajabrändiemme kautta.  

2. Ilmasto- ja luontotoimet 

Vastuullisuuden edelläkävijänä Paulig on asettanut Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä ja yhtenä maailman edelläkävijöistä Science Based Targets -aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Olemme päättäneet tukea Business Ambition for 1.5 °C -kampanjaa ja sitoutua rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun korkeintaan 1,5 °C:seen omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme. Tavoitteenamme on vuoteen 2030 mennessä vähentää omien toimintojemme kasvihuonepäästöjä 80 % ja arvoketjumme päästöjä 50 %.

3. Oikeudenmukainen ja osallistava toimintatapa 

Tavoitteenamme on olla oikeudenmukainen ja osallistava  työnantaja ja  kumppani läpi arvoketjumme. Kaikki kahvimme hankitaan vastuulliseksi varmennetuista lähteistä, ja aiomme laajentaa tätä työtä koskemaan myös muita raaka-aineita. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 100 prosenttia riskialueilta tulevista raaka-aineista on peräisin vastuulliseksi varmennetuista lähteistä. Tämä edellyttää entistä systemaattisempaa due diligence -prosessia sekä kokonaisvaltaista toimintatapaa toimittajien ja muiden arvoketjuun sisältyvien kumppanien (kuten kansalaisyhteiskuntien) kanssa. Lisäksi olemme sitoutuneet parantamaan läpinäkyvyyttä ja takaamaan elämiseen riittävän palkan keskeisissä arvoketjuissamme.

Jatkamme arvolähtöisen yrityskulttuurimme kehittämistä varmistaaksemme, että kaikki työntekijämme näkevät Pauligin oikeudenmukaisena ja osallistavana yhtiönä. Haluamme parantaa henkilöstön inklusiivisuutta ja olemme julkaisseet omat monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkusiivisuus (DEI) -periaatteemme.