15.12.2021 Artikkeli

EU valmistelee parhaillaan uutta lainsäädäntöä metsäkadon hillitsemiseksi ja Paulig tukee tätä tavoitetta. Vastuullisena yrityksenä haluamme omalla toiminnallamme myötävaikuttaa elintarvikealan vastuulliseen muutokseen ja tarjota tuleville sukupolville hyvinvointia, maistuvia tuotteita sekä elinvoimaisen ympäristön. 

Paulig on yksi maailman vastuullisimmista kahvipaahtimoista ja hankkii kahvia jäljitettävistä, kolmannen osapuolen vastuullisiksi varmentamista lähteistä. Olemme sitoutuneet ehkäisemään metsäkatoriskejä omassa toiminnassamme ja panostamme ilmastonmuutoksen torjuntaan, raaka-aineiden jäljitettävyyteen ja vastuulliseen hankintaan. Toimittajillemme laadittu ohjeistus (CoC for Suppliers) ja sertifiointikumppanien vaatimukset sitouttavat myös kumppanimme metsäkatoriskien tunnistamiseen ja toimenpiteiden määrittelyyn niiden torjumiseksi.

Tuotetasolla metsäkatoriskejä torjutaan hankkimalla sertifioituja raaka-aineita sekä raaka-aineita omien vastuulliseksi varmennettujen kumppanuusohjelmiemme kautta. Tunnemme kahvimme alkuperän ja meillä on kahvin hankinnassa pitkäaikaiset kumppanit ja vakiintuneet hankintaketjut sekä alueet, joilta hankimme raakakahvimme.

Pauligin suurin hankintamaa on Brasilia, josta tulee yli puolet raakakahvistamme. Brasiliasta meille tulee kahvia tiloilta, jotka sijaitsevat yli 2 000 kilometriä etelämpänä Amazonin sademetsistä. Kahvia ei siis kasvateta eikä hankita Amazonin sademetsäalueilta. Toiseksi isoin hankintamaamme on Kolumbia (n. 22 %). Nicaraguasta tulee noin 5 % ja Hondurasista vain alle 3 % kahvista. Kaiken kaikkiaan hankintamaita on noin 20. Näissä maissa voimme jäljittää kahvit osuuskuntiin tai tuottajayhteisöihin ja parhaimmillaan yksittäisiin tuottajiin saakka. Jäljitettävyys on erityisen tärkeää, jotta pystymme tunnistamaan mahdolliset riskit sekä aidosti kehittämään viljelykäytäntöjä ja varmistamaan luonnonmonimuotoisuuden säilymisen alkuperämaissa.

Yhteistyötä ja jatkuvaa parantamista

Teemme alkuperämaissa paljon ennaltaehkäisevää työtä. Olemme vuosien aikana tukeneet yli 100 000 kahvinviljelijää kumppanuushankkeidemme kautta. Meillä on myös omia viljelijäyhteisöjä, joissa tuemme konkreettisesti viljelijöitä koulutuksien ja kannustumien kautta entistä kestävämpiin viljelykäytäntöihin. Panostamme ilmastonmuutoksen torjuntaan ja pyrimme siihen, että nykyisillä viljelyaloilla parannetaan tuottavuutta, jolloin ei synny painetta laajentaa viljelyä uusille alueille. Esimerkiksi Brasiliassa kahvinviljelyyn käytetty maa-ala on itse asiassa pienentynyt, kun viljelykäytäntöjä on saatu tehostettua.

”Meillä on lukuisia kestävän kehityksen hankkeita käynnissä. Vastuullisuustyö on kuitenkin jatkuvaa parantamista tunnistaen muuttuvat odotukset ja vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä. Valmisteilla oleva EU-tason lainsäädäntö metsäkadon hillitsemiseksi on hyvä asia ja kannatamme aloitetta, sillä se asettaa samat vastuullisuuteen ja metsäkadon ehkäisyyn liittyvät vaatimukset kaikille toimijoille”, Pauligin vastuullisuus ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen sanoo ja jatkaa: 

”Kahvi mainitaan usein tuotteena, johon liittyy mahdollinen metsäkatoriski. Se ei kuitenkaan tarkoita, että Suomeen tuotu kahvi olisi aiheuttanut metsäkatoa, sillä vastuulliset kahvipaahtimot huomioivat metsäkatoriskit ja tekevät systemaattista työtä niiden ehkäisemiseksi. Kaupan hyllyllä on kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota vastuullisiin valintoihin. Ylikuluttamista kannattaa välttää ja ostamaansa tuotteeseen kannattaa perehtyä. Vastuullisesti hankittua ja valmistettua kahvia voi juoda hyvin mielin ja jokainen papu ansaitsee tulla nautituksi.”