21.4.2023 Tiedote
Kansainvälinen elintarvikeyritys Paulig lanseeraa ainutlaatuisen ilmastorahaston, jonka avulla yhtiö aikoo vauhdittaa arvoketjunsa päästövähennyksiä.  Rahaston arvo vuonna 2023 on 2,7 miljoonaa euroa. Rahasto kohdennetaan projekteihin, jotka tähtäävät päästövähennyksiin vehnän ja kahvin arvoketjuissa, kuljetuksissa sekä Pauligin omissa toiminnoissa. Projektit valitaan vuosittain ja toteutetaan yhdessä Pauligin yhteistyökumppanien ja toimittajien kanssa. Ilmastorahaston lisäksi Paulig jatkaa muita vastuullisuustoimiaan ja pyrkimistä kunnianhimoisiin vastuullisuustavoitteisiinsa.  

Haluamme olla elintarvikealan evastuullinen edelläkävijä , ja tavoitteenamme on vähentää omien toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä 80 % ja arvoketjumme kasvihuonekaasupäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä. Tämän ainutlaatuisen rahaston avulla vahvistamme ilmastotoimiemme vaikutuksia ja ketteryyttä, parannamme innovointikykyämme ja vauhditamme kunnianhimoisten ilmastotavoitteidemme saavuttamista. Rahaston avulla edistämme toimia, joilla on suurimmat ilmastovaikutukset arvoketjussamme koko yhtiön tasolla”, kertoo Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen.  

Paulig on laskenut vuotuisen CO2-päästövähennyksiin tarvittavan budjetin päästötonnille asetetun sisäisen hiilen hinnan avulla. Arvioitu budjetti muodostaa rahaston vuotuisen perustan. Vuonna 2023 rahaston arvo on 2,7 miljoonaa euroa. 

Olemme arvioineet tavoittelemiimme päästövähennyksiin tarvittavaa budjettia käyttämällä sisäistä 50 euron hintaa CO2-päästötonnia kohti. Tämä päästövähennysten arvioitu kulu sisällytetään sen jälkeen vuosibudjettiimme. Sisäisen hiilen hinnoittelumekanismin käyttö osana rahoitussuunnittelua auttaa meitä ymmärtämään, kuinka päästöt voivat vaikuttaa tulokseemme ja investointipäätöksiimme”, Pauligin talousjohtaja Juha Väre kuvailee. 

Keskiössä vehnän ja kahvin arvoketjut 

Rahaston varat ohjataan projekteihin, jotka valitaan vuosittain Pauligin strategisten tavoitteiden perusteella. Valintaperiaatteissa korostuvat projektien päästövähennyspotentiaali, innovatiivisuus, kustannustehokkuus ja skaalattavuus. Suurin osa varoista ohjataan vehnän ja kahvin arvoketjuihin sekä logistiikkaan liittyviin projekteihin. Muut projektit liittyvät Pauligin omien toimintojen päästövähennyksiin, kuten tehtaiden hiilineutraaliuteen, sekä muihin yhteistyöhankkeisiin. Uusia projektiehdotuksia ja aloitteita arvioidaan vuosittain. 

Projektien valintakriteerit perustuvat Pauligin strategiaan, vastuullisuusohjelmaan ja tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiimme. Tortilloilla ja kahvilla on arvoketjussamme suurimmat ilmastovaikutukset. Tavoitteena on auttaa vähentämään raaka-aineiden viljelyssä syntyviä päästöjä sekä edistää uudistavia viljelymenetelmiä. Suurin osa projekteista suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Pyrimme yhdessä työskennellen kehittämään uusia innovaatioita ja tapoja parantaa toimintaamme sekä yhteistyötä”, Rankinen toteaa.   

Projektien ilmastovaikutuksia mitataan päästövähennysten keskeisillä laskentamenetelmillä ja edistymistä seurataan säännöllisesti.  

Seuraamme ilmastoprojektien edistymistä säännöllisesti vertaamalla niitä tavoitteisiin ja budjettiin. Haluamme myös muuttaa parhaat käytännöt rutiineiksi ja ottaa ne osaksi toimintaamme. Laajennamme projekteissa kehitettyjen uusien innovaatioiden, menetelmien ja teknologian käyttöä skaalaamalla niitä arvoketjussa”, Rankinen jatkaa.  

Pauligilla on jo käynnissä kestäviä viljelykäytäntöjä ja -menetelmiä edistäviä projekteja vehnän ja kahvin tuotannossa.  

Paulig jatkaa työtä saavuttaakseen kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteensa. Ilmastotoimien ja kiertotalouden lisäksi yhtiön vastuullisuustyön painopisteinä ovat oikeudenmukainen ja osallistava toimintatapa sekä ihmisten ja maapallon terveys ja hyvinvointi.

Lue lisää Pauligin vastuullisuustyöstä täältä

 

Lisätietoja:  
Anu-Maaria Vaalama    
Viestinnästä ja yritysbrändistä vastaava johtaja     
anu-maaria.vaalama@paulig.com  
+358 40 766 78 34      


Pauligista  

Paulig on perheomisteinen elintarvikeyritys, joka rakentaa uutta ja vastuullista ruokakulttuuria – sekä ihmisille että maapallolle. Pauligilta saa kaikkea maistuvaa: kahvia ja kylmiä juomia, Tex Mex- ja snacks -tuotteita, mausteita sekä kasvipohjaisia vaihtoehtoja. Yrityksen brändejä ovat Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco ja Zanuy. Vuonna 2022 Pauligin liikevaihto oli 1,1 miljardia euroa ja konsernin palveluksessa on 2 300 työntekijää 13 eri maassa. He kaikki panostavat lupaukseen ”For a life full of flavour”.  www.pauliggroup.com  

Lataa korkearesoluutiokuvat