6.6.2022 Tiedote
Maatalouden muutos on avainasemassa kestävässä kahviketjussa, sillä kahvin hiilijalanjäljestä suurin osa (lähes 70 %) muodostuu kahvipapujen viljelystä alkuperämaissa. Paulig tähtää arvoketjunsa kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä ja aloittaa nyt vastuullisena edelläkävijänä uudet, ilmastoprojektit tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteidensa saavuttamiseksi kahvikategoriassaan. Ensimmäisessä vaiheessa projekteihin osallistuu lähes 500 viljelijää ja tavoitteena on vähentää näiden kahvitilojen ilmastovaikutuksia jopa 30 % ja tarjota kuluttajille entistä vastuullisempia vaihtoehtoja.  


 

Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt uhkaavat kahvinviljelijöiden toimeentuloa ja laadukkaan raaka-aineen saatavuutta. Viime keväänä ja kesänä Brasiliassa nähtiin poikkeuksellisia olosuhteita, kuivuutta ja hallaa, joiden vuoksi tämän vuoden kahvisadosta on menetetty lähes viidennes. Pauligin ensimmäiset ilmastoprojektit Brasiliassa, Kolumbiassa ja Nicaraguassa auttavat kahvin viljelijöitä sopeutumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin ja tukevat uusien viljelykäytäntöjen käyttöönottoa. Monivuotiset projektit räätälöidään aina maakohtaisesti ja toteutetaan yhteistyössä kahvin toimittajien ja viljelijöiden kanssa alkuperämaissa. Pauligin tavoitteena on jatkossa laajentaa parhaita käytäntöjä ja käynnistää lisää projekteja tulevina vuosina kahvin alkuperämaissa. 
 
“Kahvin osalta ilmastotavoitteemme on saavutettavissa. Tämä vaatii kuitenkin systemaattista ja pitkäjänteistä yhteistyötä koko ketjussa. Kahvitiloilla tehtävä työ on muutoksessa keskiössä, ja tätä muutosta meidän on tuettava, koska suurin osa kahvin hiilijalanjäljestä syntyy alkuperämaissa. Uudet projektimme vauhdittavat kestäviä ja kannattavia viljelykäytäntöjä ja vähentävät merkittävästi kahvin ilmastovaikutuksia. Ajatus on, että voimme jatkossa hyödyntää parhaita käytäntöjä kaikissa alkuperämaissamme, jolloin voimme uusien ja muuttuneiden toimintatapojen myötä muuttaa myös koko toimialaa”, kertoo Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntajohtaja Lea Rankinen

Pauligin kahvin ilmastoprojekteissa keskitytään mm. ravinteiden ja lannoitteiden käytön hallintaan ja optimointiin. Niiden kautta testataan ja otetaan käyttöön uudistavia viljelykäytäntöjä, ehkäistään eroosiota ja sidotaan maaperään kosteutta istuttamalla kahvitiloille maanpeittokasveja. Valituilla tiloilla kiinnitetään huomiota myös jäteveden käsittelyyn. Lisäksi projekteissa testataan mahdollisuuksia biohiilen käyttöön. Ensimmäisessä vaiheessa käynnistyvien projektien piiriin kuuluu yhteensä lähes 500 viljelijää ja noin 20 000 hehtaaria kahvitiloja. Näiden projektien arvioitu päästövähennys on kahvitilatasolla jopa 15–30 prosenttia.  

Kahvi on yksi Pauligin suurimmista tuotekategorioista, mikä tekee alkuperämaissa toteutettavista projekteista erittäin vaikuttavia kestävän kehityksen näkökulmasta. Kahvin osuus Pauligin koko arvoketjun ilmastovaikutuksista on yli 40 prosenttia, ja vuoden 2022 aikana käynnistetyillä pilottiprojekteilla voidaan vähentää kahvin arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjä jopa 5 prosenttia. 

Uudet ilmastoprojektit ovat osa Pauligin laajempaa ilmasto-ohjelmaa 

Vastuullisena edelläkävijänä kansainvälinen, perheomisteinen Paulig asetti Science Based Targets -aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat kunnianhimoiset ilmastotavoitteet Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä ja yhtenä maailman edelläkävijöistä. Paulig on sitoutunut rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun korkeintaan 1,5 °C:seen niin omassa toiminnassaan kuin arvoketjussaan. Ilmastotyö on Pauligin toiminnan keskiössä alkuperämaiden lisäksi myös Suomessa ja Ruotsissa, jossa Paulig on vastikään aloittanut yhteistyön Lantmännenin kanssa kestävien viljelykäytäntöjen edistämiseksi vehnätiloilla. 
 
Pauligin kahvipaahtimot Vuosaaressa ja Tolkkisissa ovat CarbonNeutral® -sertifioituja tuotantolaitoksia. Pauligin tavoitteena on vähentää logistiikkaan liittyviä päästöjä 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä, mukaan lukien kahvin kuljetus ja jakelu. Paulig on myös tehnyt 25 miljoonan euron investointipäätöksen kierrätettävien kahvipakkauksien käyttöönoton mahdollistamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi Vuosaaren tehtaalla. Suomalaiset kuluttajat arvostavat Pauligin vastuullisuustyötä ja ovat valinneet Pauligin kolmatta kertaa peräkkäin Suomen vastuullisimmaksi juomabrändiksi Sustainable Brand IndexTM -tutkimuksessa. 
 
Yhteystiedot medialle 
Pirjo Hästbacka 
viestintäpäällikkö, Paulig 
puh. 050 3568 359 

Pauligista  
Paulig on perheomisteinen elintarvikeyritys, joka rakentaa uutta ja vastuullista ruokakulttuuria – sekä ihmisille että maapallolle. Pauligilta saa kaikkea maistuvaa: kahvia ja kylmiä juomia, Tex Mex- ja snacks -tuotteita, mausteita sekä kasvipohjaisia vaihtoehtoja. Yrityksen brändejä ovat Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco ja Liven. Vuonna 2021 Pauligin liikevaihto oli 966 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa on noin 2 300 työntekijää 13 eri maassa. He kaikki panostavat lupaukseen ”For a life full of flavour”. 
www.pauliggroup.com   

Lataa korkearesoluutiokuvat