Paulig-konsernin vastuullisuustyö keskittyy sidosryhmien, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta tärkeisiin osa-alueisiin, joihin se pystyy vaikuttamaan myönteisesti tai joihin liittyvien negatiivisten vaikutusten minimointi on mahdollista sen oman toiminnan ja yhteistyön avulla. Painopistealueet perustuvat vuonna 2015 tehtyyn olennaisuusanalyysiin, joka tarkastettiin ja päivitettiin vuonna 2017.

Paulig-konsernin vastuullisuusohjelman pohjana ovat sellaiset vastuullisuuden osa-alueet, jotka liittyvät läheisimmin yritykseemme ja sen sidosryhmiin ja joihin voimme vaikuttaa eniten. Koska monet tärkeimmistä osa-alueista ylittävät laajuudeltaan konsernin toiminnan, meidän täytyy tehdä aktiivista yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Yhteistyö on ehdottoman tärkeää esimerkiksi hankinnassa. Divisioonamme ovatkin työskennelleet toimittajiensa ja yhteistyökumppaniensa kanssa vuosikausia parantaakseen suorituskykyä ja vaikuttaakseen rakentavasti erilaisten vastuullisuusohjelmien ja -toimien kautta.

Vastuullisuusohjelmamme jakautuu kolmeen painopistealueeseen:

Vastuullisuuden fokusalueet

Menestyvän liiketoiminnan rakentaminen vaatii vastuullisia valintoja, päätöksiä ja tekoja – päätös päätökseltä joka päivä. Noudatamme aina toimintamaidemme voimassa olevia lakeja, säädöksiä ja normeja. Toimimme rehellisesti ja eettisesti ja vastaamme teoistamme.

 

Sidosryhmien kuunteleminen ja yhteistyö

Haluamme toimia rakentavasti osana meitä ympäröivää yhteiskuntaa. Näin on ollut koko Pauligin historian ajan. Arvostamme verkostoja ja yhteistyötä, sillä yhdessä voimme vastata vastuullisuuteen liittyviin haasteisiin tehokkaammin kuin yksin.

Paulig-konsernin vastuullisuustyön perustana ovat suhteemme eri sidosryhmiin ja niiden näkemysten ja odotusten ymmärtäminen. Uskomme, että yhteistyö ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa auttavat meitä löytämään ratkaisuja, jotka hyödyttävät laajasti ihmisiä ja yhteiskuntaa ja samalla parantavat yrityksemme tulevaisuudennäkymiä.

Päivittäinen yhteistyömme osoittaa, että keskeisimpiä sidosryhmiämme ovat kuluttajat, asiakkaat, työntekijät, tuottajat ja omistajat. Pidämme säännöllisesti yhteyttä myös niihin paikallisiin yhteisöihin, joiden parissa toimimme, sekä sääntelyelimiin, päättäjiin ja mielipidevaikuttajiin. Sosiaalinen media on meille tärkeä alusta, sillä se luo mahdollisuuden vuoropuheluun erityisesti kuluttajien, asiakkaiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Saamme tietoa ja palautetta myös erilaisista kyselyistä ja tutkimuksista, jotka koskevat esimerkiksi kuluttajien näkemyksiä vastuullisuudestamme, asiakastyytyväisyyttä ja työntekijöiden sitoutumista.