Vaalimme sosiaalista vastuuta. Meille sosiaalinen vastuu merkitsee huolehtimista ihmisten hyvinvoinnista sekä omassa talossa että hankintaketjussa. Haluamme rakentaa osallistavan työyhteisön, jonka kulttuuri tukee vahvasti turvallisuutta ja hyvinvointia työssä.

Social responsibility 2018

Toimitusketjussamme ihmisoikeudet, asialliset työolot ja oikeudenmukainen työsuhde ovat meille tärkeitä. Parannamme sosiaalista vastuuta raaka-ainehankinnoissa toimittaja-auditoinnein sekä tekemällä läheistä yhteistyötä varmistaaksemme, että tuotteidemme raaka-aineet on tuotettu vastuullisesti.

Henkilöstön hyvinvointi vie menestykseen

Sitoutuneet työntekijät ovat yrityksen menestyksen luomisessa keskeisessä roolissa. Autamme monin tavoin työntekijöitämme menestymään ja kasvamaan yhdessä liiketoiminnan kanssa. Hyvinvointi alkaa terveellisestä ja turvallisesta työpaikasta. Päivittäisessä työssä hyvä johtaminen ja mahdollisuudet kehittää ammatillista tietämystä, taitoja ja kykyjä ovat tärkeitä. Säännöllinen tavoite- ja kehityskeskustelukonsepti 3D on käytössä läpi konsernin.

Seuraamme myös henkilöstön sitoutumisastetta vuosittaisin henkilöstötutkimuksin.

Kestävä hankintaketju vaatii pitkäjänteistä työtä

Paulig-konsernin hankintaketjuun kuuluu raaka-aineiden ja välitystuotteiden toimittajia sekä lukuisia palveluiden ja logistiikan toimittajia. Vuonna 2017 meillä oli noin 630 toimittajaa ja 6300 ns. epäsuoraa toimittajaa. Hankimme monia raaka-aineita maista, jotka BSCI (Business Social Compliance Initiative) on luokitellut riskimaiksi. Näissä maissa ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin ja ympäristöön liittyvät ongelmat ovat yleisiä. Noin 160 toimittajistamme voidaan luokitella korkean riskin toimittajiksi toimintamaan tai raaka-aineen alkuperämaan perusteella.
* BSCI = Business Social Compliance Initiative

Paulig Group Code of Conduct for Suppliers –toimittajaohjeeseen (Paulig Group Code of Conduct for Suppliers) on kirjattu odotukset ja perusvaatimukset vastuusta liittyen ihmisiin ja ympäristöön ja kaikkien toimittajiemme on sitouduttava niihin.  Olennainen osa vastuullisuustyötämme hankinnan alueella on jatkuva toimittajien arviointi. Näin haluamme varmistaa vaatimustemme toteutumisen. Monitorointi tapahtuu joko itsearviointina ja/tai toimittajan tiloissa tapahtuvalla auditoinnilla. Mikäli tarvetta parantamiseen ilmenee, toimintasuunnitelmasta sovitaan yhdessä toimittajan kanssa.

Sertifioinnit

Kestävän toimitusketjun rakentamisessa hyödynnämme myös useita sertifiointijärjestelmiä, kuten UTZ, Reilu kauppa ja Luomu. Konsernissa käytetty palmuöljy on RSPO-sertifioitua.