15.12.2020 Tiedote
Suomalainen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch on julkaissut uutisen kanelin viljelystä, hankinnasta ja alkuperästä. Jutussa nostetaan esiin kanelinviljelyyn liittyviä haasteita. Pauligin kanelitoimittajat ovat sitoutuneita toimittajaohjeistukseemme ja kaikki kanelitoimittajamme on auditoitu vuosien 2017 ja 2019 aikana.  

Finnwatch julkaisi 15.12. raportin kanelinviljelyn haasteista. Raporttia varten kerättiin tietoja yrityksiltä ja kerroimme Finnwatchille avoimesti tietoja Santa Maria -kanelin hankintaketjuistamme ja kumppaneistamme Indonesiassa ja Madagaskarilla. Edistämme kestäviä viljelykäytäntöjä alkuperämaissa yhteistyössä toimittajiemme kanssa.  

Näemme Finnwatchin tekemän selvityksen ja sen perusteella julkaistun artikkelin ennen kaikkea mahdollisuutena käydä vuoropuhelua ja kertoa toiminnastamme. 

“Olemme sitoutuneet kanelin vastuulliseen hankintaan, ja yhteistyö toimittajiemme kanssa ja jatkuva oppiminen ovat avain hankintaketjujemme vastuullisuuden kehittämiseen ja johtamiseen”, Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen kertoo. 

Kaneli kerätään istutetuista puista, eivätkä viljelmät sijaitse luonnonsuojelualueella 

Pauligin Santa Maria -tuotteiden kassiakaneli hankitaan Indonesiasta (cinnamomum burmannii) ja ceylonin kaneli (cinnamomum verum) Madagaskarilta. Kanelinviljelijät ovat pääosin pientilallisia, joiden viljelyala on noin 1–5 hehtaaria.  

Hankkimamme kaneli kerätään istutetuista puista eivätkä viljelmät sijaitse luonnonsuojelualueilla. Toimittajamme valvovat omissa toimitusketjuissaan näiden ehtojen toteutumista.  

Kanelipuu kaadetaan pääsääntöisesti satoa kerättäessä. Tämä on yleinen menetelmä kanelinviljelyssä. Puut versovat juurakoista ja kannoista ja uusiutuvat osittain luonnollisesti. Sen lisäksi toimittajillamme on istutusohjelmia tuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi sekä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Viljelijöitä myös koulutetaan muun muassa kestävistä viljely- ja sadonkorjuukäytännöistä ja niiden merkityksestä elinkeinolle sekä ympäristölle. 

Valtaosa viljelijöistä kasvattaa kanelin lisäksi myös muita myyntiin suunnattuja satokasveja. Heidän tulonlähteensä ovat moninaisia eivätkä he ole täysin riippuvaisia kanelin tuomista tuotoista. Viljelijöiden rohkaiseminen myös muiden lajien viljelyyn on tärkeää kanelinviljelyn ympäristövaikutusten vähentämiseksi.  

Panostamme mausteiden toimitusketjun vastuullisuuden varmistamiseen 

Meille on tärkeää valita toimittajiksemme pitkäaikaiset ja kanssamme saman arvopohjan jakavat kumppanit. Valvomme vastuullisuuden toteutumista hankintaketjussamme säännöllisesti ja olemme sitoutuneita kehittämään koko ketjua yhdessä toimittajiemme kanssa. Kaikki kanelitoimittajamme on auditoitu vuosien 2017 ja 2019 aikana. Omien vastuullisuusauditointiemme lisäksi ostamme sertifioituja raaka-aineita, kuten esimerkiksi Cinnamomum burmannii -luomusertifioitua kanelia. 

Toimittajamme ovat sitoutuneet noudattamaan Pauligin toimittajaohjeistusta (Code of Conduct for Suppliers) jossa edellytämme esimerkiksi oikea-aikaisesti maksettua, vähintään kansallisessa laissa määrättyä vähimmäispalkkaa vastaavaa korvausta. Syyskuussa 2020 julkaisimme yhdessä 26 muun organisaation kanssa julkilausuman Euroopan Unionin laajuisen, ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevan huolellisuusvelvoitteen puolesta.  

Vuosien 2021-2023 aikana tulemme keskittymään erityisesti mausteiden arvoketjuihin, jotta saavutamme tavoittelemamme korkean tason toimitusketjun vastuullisuudessa, ulkoisessa varmennuksessa ja läpinäkyvyydessä. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 100 prosenttia kaikista riskialueilta tulevista raaka-aineista on peräisin kolmannen osapuolen vastuulliseksi varmentamista lähteistä. Jäsenyytemme Amfori BSCI:ssä on tärkeä askel tavoitteemme saavuttamiseksi ja olemme Sustainable Spices Initiative (SSI) jäsenenä kehittäneet mausteidemme hankinnan vastuullisuuskäytäntöjä. 

Pauligin toimitusketjujen vastuullisuuden johtamisen käytännöistä voit lukea lisää: Managing sustainability ja Ethical Principles are the cornerstone of our operations.

Lea Rankinen 

Lataa korkearesoluutiokuvat