25.2.2021 Artikkeli

Paulig on mukana Luonnonvarakeskuksen (Luke) vetämässä hankkeessa, jossa suomalaiset elintarvikealan toimijat kehittävät yhdessä elintarvikkeiden ympäristöjalanjälkilaskennoille yhdenmukaistettua, tieteeseen perustuvaa ja käytäntöön sovellettavaa mallia. Yhteistyöhanke tukee Pauligin vastuullisuustyötä ja vastuullisuusviestinnän kehittämistä.

Paulig pyrkii olemaan vastuullisuuden edelläkävijä, ja se on asettanut itselleen kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet. Pauligin tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 70% yhtiön liikevaihdosta tulee tuotteista ja palveluista, jotka mahdollistavat ihmisten ja maapallon terveyden ja hyvinvoinnin. Osana tätä tavoitetta Paulig pyrkii systemaattisesti vähentämään tuotteidensa hiilijalanjälkeä ja kannustamaan kuluttajia kestävien valintojen tekemiseen.

"Tulevaisuudessa haluamme laskea ja viestiä selkeästi tuotteidemme ympäristövaikutuksista. On tärkeää, että voimme hyödyntää yhdenmukaista ympäristöjalanjälkilaskentaa tuotteidemme kehittämisessä ja tarjota vertailtavaa tietoa niin kuluttajille kuin muillekin sidosryhmille. Tämä tärkeä yhteistyöhanke auttaa meitä kehittämään omaa ympäristöjalanjälkilaskentaamme sekä siihen liittyvää viestintää”, kertoo Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen.

Luken vetämässä hankkeessa elintarvikealan yritykset pyrkivät löytämään yhtenäisen tavan laskea elintarvikkeiden ympäristöjalanjälki ja tunnistamaan arvoketjussaan päästöjen vähennyskohteita. Laskentamenetelmille tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä, jotta elintarvikkeiden hiili- ja muu ympäristöjalanjälkiviestintä, julkinen keskustelu ja päätöksenteko perustuisivat mahdollisimman yhdenmukaiseen ja vertailukelpoiseen tietoon.

Ilmastotyössä Pauligin tavoitteena on vähentää omien toimintojensa kasvihuonepäästöjä 80 % ja arvoketjun päästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä. Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymät.

Lue hankkeesta lisää LUKEn nettisivuilta