2.12.2020 Artikkel

Kõigist Pauligi toodete väärtusahela lülidest on tooraine tootmisel selgelt kõige suurem keskkonnamõju. Seetõttu keskendub Pauligi säästva arengu ekspert Anna-Leena Teppo kohvi tootmise algetappidele. Tema eesmärk on teha tihedamat koostööd koostööpartneritega, et üheskoos koolitada põllupidajaid ja jagada nendega kliimateadliku põllunduse parimaid tavasid.

„Varem tegelesin jätkusuutlikkuse küsimustega laiemas plaanis. Mõned aastad tagasi otsustasin hakata kliima ja ringmajanduse kohta juurde õppima, sest tundsin, et maailm liigub kriisi kursil,“ ütleb Anna-Leena Teppo, kelle ametinimetus on Pauligi Sustainability Program Manager, Climate & Circularity. Ta asus Pauligis tööle 2020. aasta augustis.

Teppo sõnul on kliimaneutraalsele ringmajandusele üleminek järgmise 10–15 aasta peamine ülesanne. See on hädavajalik, et tulevikuühiskond üldse toimida saaks.

Loomulikult tegeles Paulig ühena toiduainetööstuse teerajajatest kliimaküsimustega juba ammu enne Anna-Leena Teppo tulekut. Näiteks tehti Pauligi Vuosaari kohvitehases ettevalmistusi, et kliimaneutraalsele tootmisele üle minna. Tehase heitkogused olid võrreldes 2014. aastaga märkimisväärselt (98%) vähenenud. Tootmises vabanevale soojusele oli leitud huvitav rakendus: see suunati Helsingi soojusvõrku, et kortereid kütta.

See on hea näide toimivast ringmajandusest.

„Oli väga põnev nendesse teemadesse sukelduda ja ise käed külge panna. Vuosaari kohvitehases oli minu tööle asudes pea kõik vajalik juba tehtud. Aitasin lõpule viia CarbonNeutral® sertifikaadi saamise protsessi ja kompenseerida allesjäänud heitkogused peamiselt metsanduse valdkonna projektide rahastusega,“ ütleb Anna-Leena Teppo.

Oleme kõik pühendunud muutuste elluviimisele

Anna-Leena Teppo peamine ülesanne on juhtida Pauligi kestliku tegevuse kava, mis keskendub kliimale ja ringmajandusele. Tema töö on arendada ja ellu viia kontserni kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kava, samuti töötada välja Pauligi keskkonnamõjude hindamise võtted ja normid.

Üks eesmärkidest on muuta kõik Pauligi tootmisüksused 2023. aastaks kliimaneutraalseks. Laiem eesmärk on vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid Pauligi tootmises 80% ja väärtusahelas 50%. Pauligi kliimaeesmärgid on teaduspõhised ja ÜRO teaduspõhiste sihtide algatus Science Based Targets Initiative on need heaks kiitnud.

Anna-Leena Teppo teadis juba enne ettevõttega liitumist, kui ambitsioonikad Pauligi kliimaeesmärgid on. Aga alles pärast tööle asumist sai ta aru, kui muljetavaldav on Pauligi töötajate pühendumus nendele eesmärkidele.

„Töötajad mõistavad väga hästi Pauligi püüdlusi saada 2030. aastaks jätkusuutliku tegevuse eestvedajaks ja on täis energiat, et need plaanid ellu viia. See on minu jaoks väga innustav.“

Kui Teppo oma meeskonnaga Pauligi edasisi tegevusi planeerib, vaadatakse üle kogu väärtusahel. Esmalt tuleb hakata heitkoguseid vähendama seal, kus nende mõju keskkonnale on suurim. Seega tuleb keskenduda tootmise algetappidele ehk tooraine kasvatamisele.

„Tihti arvatakse, et kõige rohkem mõjutab keskkonda tooraine transport või pakendamine. Kuid tavaliselt moodustavad need kogumõjust vähem kui 5–10 protsenti. Seepärast on meil vaja keskenduda tootmise kõige esimestele etappidele, kus on oluline tihe koostöö tarnijate ja põllupidajatega. Me peame põllupidajaid toetama, jagades nendega kliimateadliku põllunduse teadmisi ja häid tavasid.“

Ringmajanduse põhimõtete järgi võib see tähendada näiteks, et mullale lisatakse toitainerikast biosütt, et vähendada väetiste kasutamist ja samal ajal siduda süsinikku.

Anna-Leena Teppo 2

Karjäär: Anna-Leena Teppo on Vaasa Ülikoolis omandanud loodusteaduse magistrikraadi majanduse ja ärijuhtimise erialal ning õpib praegu doktorantuuris. Enne Pauligit on ta töötanud Soome jaemüügiketis S Group, disainiettevõttes Marimekko ja konsultandina. Ta on omandanud teadmised jätkusuutlikust arengust ja ringmajandusest oma töö kaudu, tegeledes strateegiliste kliima- ja ringmajanduse küsimustega, toodete ja teenuste keskkonnamõju hindamisega ning ettevõtte kliimaaruandlusega.

Perekond ja harrastused: Anna-Leena Teppo on abielus ja pooleteiseaastase lapse ema. Töö ja pereelu kõrvalt ei jää harrastusteks eriti aega, aga ta käib regulaarselt jooksmas ja jalgrattaga sõitmas. Talle meeldib filme ja telesarju vaadata. Praegune lemmik on telesarja „The Crown“ kõige värskem hooaeg.

Viimati loetud raamat: Antti Holma „Kaikki elämästäni“. See oli huvitav lugemine häbi keerulisel teemal!