28.4.2021 Artikkel

„Tööohutus osana organisatsiooni DNAst on kohustus iseenda ees ja pärand järgmistele põlvkondadele,“ ütleb Karen Bittner, endine mikrobioloog ja praegune Pauligi Head of E2E Supply Chain Excellence QEHS. „Oleme jõudnud sihile siis, kui tulemused saavutatakse loomulikult, osana igapäevaelust.“ Ta räägib ülemaailmsel töötervishoiu ja -ohutuse päeval selle valdkonna juhtimisest, koostööst tööohutuse kultuuri loomisel ja Pauligi ambitsioonikatest eesmärkidest.

Täna, 28. aprillil, on ülemaailmne töötervishoiu ja tööohutuse päev. Tegemist on ÜRO ja selle alla kuuluva Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO algatusega. Eesmärk on kogu maailmas tööõnnetusi ja kutsehaigusi paremini ennetada, samuti suurendada teadlikkust töötervishoiu ja -ohutuse tähtsusest.

Pauligis on see päev eriti oluline Karen Bittneri jaoks, kes on ettevõtte Head of E2E Supply Chain Excellence QEHS. Pärast 2019. aastal ametisse asumist on ta teinud palju tööd, et muuta Pauligi töötervishoiu ja -ohutuse tavad ühtseks programmiks – ja ennekõike töökultuuri osaks.

„See avaldub selge visioonina. Pauligis soovime kolme asja: et ei oleks õnnetusi, et töökeskkond oleks jätkusuutlik ja ohutu ning et tööohutus oleks osa meie DNAst.“  

Bittneri meelest on inspireeriv ja põnev mõelda tööohutusest kui ettevõtte DNA osast, kuivõrd tal on mikrobioloogina kogemusi DNA uurimisega. Nii on tal käepärast väga asjakohane metafoor:

„Kui meil õnnestub töötervishoiu ja -ohutuse geen oma ettevõtte DNAsse lisada, muutub see igapäevatöö loomulikuks osaks ja see pärandatakse järgmisele põlvkonnale, kes arendab meie tehtut edasi. Nõnda ei ole enam tegemist eraldi täitmist vajava lisaülesandega, vaid lahutamatu osaga töömeetoditest. Inimesed usuvad nendesse põhimõtetesse ja järgivad neid, et tagada enda ja oma lähedaste heaolu.“

Tööohutuse kultuuri juurutamiseks on vaja eeskätt head juhtimist

Pauligi töötervishoiu ja -ohutuse strateegia võib jagada kolmeks põhieesmärgiks:

  • mitte ühtegi õnnetust;
  • jätkusuutlik ja ohutu töökeskkond;
  • tööohutus kui osa Pauligi DNAst.

Kuidas seda saavutada? Ettevõtte kõrgemal tasandil on Karen Bittneri sõnul esmatähtis juhtkonna eeskuju.

„Meil on vaja väga tugevat juhti, kes oleks pühendunud ja motiveeritud, kes suudaks inimesi innustada ning näidata eeskuju mitte pelgalt sõnade, vaid ka tegudega. Peab olema selge, mida töötajatelt tööohutuses oodatakse.“

Seetõttu on Bittner oma meeskonnaga loonud Pauligi ohutusreeglid ja kõik kõik ettevõtte töötajad on ka vastava koolituse saanud. Järgmisena on plaanis tööohutuse töötoad.

„On tähtis mõista, et kuigi reeglid kehtivad kõigile ühtmoodi, rakenduvad need olenevalt olukorrast. Siinkohal võib võrrelda näiteks kontoritöötajat pidevalt masinate läheduses viibiva tehasetöötajaga. Seetõttu on järgmine samm lasta töötajatel endil kaasa rääkida, kuidas reegleid töökeskkonnaga kohandada. Nad peavad otsustama, mida need konkreetses kontekstis tähendavad,“ ütleb Bittner ja toob välja, et selles protsessis osalemine suurendab kaasatust ja annab organisatsioonile laia valiku võimalikke lahendusi, mille hulgast valida parim.

Niisugune koostöö on eriti tähtis õnnetuste vältimiseks – Bittner oma meeskonnaga juhib küll töötervishoiu ja -ohutuse algatust, kuid nad ei ole ainsad, kes selle kallal töötavad. Igas kohalikus üksuses on valdkonna eest vastutav isik, kes kuulub Pauligi töötervishoiu ja -ohutuse spetsialistide kogukonda.

„Kuigi meil on 25 pühendunud inimest, kes arendavad üheskoos ettevõtte tööohutuse põhimõtteid ja seda, kuidas neid parimal viisil rakendada, on meil ohutumaks töökeskkonnaks vaja iga töötaja panust,“ selgitab Bittner.

Tal on oma sõnul ka Pauligi juhtkonna täielik toetus.

„Ma ei võta seda iseenesest mõistetavana, kuid olen väga tänulik. Nagu juba mainisin, sõltuvad muutused juhtimisest – ja mind toetavad suurepärased juhid. See innustab mind töötama ja seatud eesmärke saavutama!“ 

Bittner peab igasuguse kultuurilise pöörde toimumise eelduseks tõhusat ja selget suhtlust. Sama kehtib töötervishoiu ja -ohutuse kohta. Pauligis on sellele algatusele antud nimeks „Yes, we care“ („Jah, me hoolime“). Tööohutus on olemuselt enda ja oma kolleegide väärtustamine. Meie ettevõttena hoolime oma töötajatest.“ 

Yes, we care

„Kuna soovime, et vigadest õpitaks, oleme avatud ja otsekohesed, isegi kui midagi viltu läheb. Näiteks kui tööõnnetuse tõttu kaotab töötaja tööaega,“ selgitab ta.

„Meil on siseveebis loendur ja tootmisüksustes infoekraanid, mis näitavad, mitu päeva oleme kaotatud tööajaga õnnetusteta töötanud ning kui midagi juhtub, avaldatakse juhtumi kirjeldus, et kõik saaksid sellest õppida.“ 

 

Karjäär: Karen on Tšiilis ja Saksamaal hariduse omandanud biokeemik, kellel on magistrikraad funktsionaalse toidu ja doktorikraad biotöötluse erialal. Ta on varem tegelenud mitmesugustes ettevõtetes nii teadus- ja arendustegevuse kui ka kvaliteedi-, keskkonna-, tervise- ning ohutusjuhtimisega. Enne 2008. aastal Euroopasse kolimist töötas ta eri Lõuna-Ameerika riikides ja ka USAs teadus- ja arendustegevuse ning kvaliteedijuhina. Pauligis alustas ta 2009. aastal ühe tehase kvaliteedijuhina ja on töötanud ettevõttes mitmel ametikohal. Oma praeguses ametis alustas ta 2019. aastal.

Pere: Karenil on väga mitmekultuuriline taust: ta sündis Tšiilis, tema ema on tšiili ja isa saksa päritolu, vanaema aga itaallanna. Praegu elab ta Rootsis, tal on neli täiskasvanud last ja rootslasest abikaasa. Karen oskab kuut keelt: hispaania, saksa, itaalia, inglise ja rootsi keelt ning – kuna ta on Brasiilias töötanud – ka portugali keelt.

Hobid: Karen on pärit Ladina-Ameerikast, seega armastab ta loomulikult tantsida. Peale selle kuuluvad tema huvialade hulka reisimine ja taiji. Kareni sõnul on taiji, mida mõnikord kutsutakse liikuvaks meditatsiooniks, väga tervislik – see vabastab pingetest ning aitab luua kooskõla keha ja vaimu vahel.

Viimati loetud raamatud: Yuval Noah Harari „21 Lessons for the 21st Century“ ja Jordan Petersoni „Beyond Order: 12 More Rules for Life“.