8.1.2021 Artikkel

Maailm – ja koos sellega ka turundus – muutub üha keerukamaks. Antti Lauronen (Director, Creative, Planning & Digital) teab, et on olemas väga palju erinevaid kanaleid ja võimalusi, mille kaudu tarbijad kaubamärkidega kokku puutuda ja suhestuda võivad. Kaubamärkide edu saavutamiseks on vaja praegu ja tulevikus meeskonda, kus on inimesi eri elualadelt.

„Mulle ei meeldi rääkida nn silotornidest ja sellest, kuidas iga edukas organisatsioon neid lammutama peaks. Arusaadavalt pole sugugi hea, kui eri valdkonna asjatundjad ei suuda koostööd teha. Aga sellest hoolimata on oma valdkonna teadmised ja kogemused väga vajalikud ning inimesed peavad teadma, mis nende tööülesanne on. Edukat koostööd takistab tavaliselt n-ö suure pildi puudumine – kui ei suudeta näha, kuidas kõigi jõupingutused ühiste eesmärkideni viivad. Pauligis mõistetakse seda ja on püütud luua ettevõttekultuuri, mis aitaks meeskondi koostööd edasi arendada,“ võtab Antti Lauronen kokku.

Tema sõnul kehtib see turunduse kohta täpselt sama palju kui organisatsioonide kohta üldiselt. Lisaks suurele pildile on vaja, et omavaheline suhtlus oleks tõhus – on vaja leida keel, millega ühisest eesmärgist rääkida.

„Näiteks turunduses võiks strateegiline teekond toote tutvustamisest kuni tarbija veenmise ja püsikliendiks muutmiseni olla see kese, mille ümber ühist pilti looma hakatakse, arvestades kõiki võimalikke kokkupuutekohti, kus tarbijal kaubamärgiga seoseid ja kogemusi võib tekkida.“

Antti Lauronen hakkab Pauligi turundusmeeskonna liikmena juhtima kontserni loome-, planeerimis- ja digivaldkonda. Seega mõtleb ta palju sellele, kuidas panna erineva taustaga meeskondi omavahel koostööd tegema.

Liitumas on ka mitu tipptasemel talenti, kelle hulka kuuluvad näiteks e-kaubanduse spetsialistid. Nad moodustavad mitut eriala koondava üksuse, mis teeb koostööd kõigi Pauligi organisatsiooni osadega Soomes ja tegeleb kõigi tootemarkidega. Lauronen on selle üksuse otsene juht. Viimati liitus nendega Pauligi uus Head of Media and Performance, kes varem töötas juhtivas meediamajas. Järgmisena tuleb täita ametikoht Head of Creative, et Pauligi tootemarke veelgi edasi arendada.

Ajakohased tootemargid ka tulevikus

Antti Lauronen elas ja töötas kümme aastat Londoni turundusmaailmas, muu hulgas WPP’s Mirum Agency UK tegevjuhina ja kasvustrateegina Proxys, mis on erasektori riskikapitalil põhinev strateegilise kaubamärgindusega tegelev ettevõte.

Ta on oma sõnul väga põnevil, et saab hakata ellu viima Pauligi edumeelset tegevuskava, nagu ta seda ise nimetab.

Üle saja aasta on Paulig loonud hämmastavalt tugevaid tootemarke. Meil on pikkade traditsioonidega armastatud brändid, mis on oma Soomes pea kultuslikku staatusesse tõusnud, näiteks Juhla Mokka, Presidentti ja Santa Maria. Et need suudaksid ka järgmised 145 aastat tarbijate südameid vallutada, on Pauligi eesmärk saada moodsa turunduse teerajajaks. Põhimõtteliselt on selleks vaja ettevõttes arendada piisavalt mitmekülgseid andeid, et vältida nõrku külgi ja kasutada kõiki võimalusi.

 

E-kaubandus on oluline

Üks talentidest Antti Lauroneni meeskonnas on Pauligi uus Head of eCommerce William Löflund. Ta on kogemusi omandanud, töötades Amazoni Londoni harus ja enne seda Põhjamaades Unileveri heaks.

Williami ülesanne on suurendada Pauligi võimekust e-kaubanduses – luua parimad lahendused ja rakendada neid järk-järgult kogu organisatsioonis, otsida edulugusid ning edendada koostööd kõigis meeskondades. 

William Löflund

„Et e-kaubanduses edu saavutada, peavad turundus-, müügi- ja tarneahela töötajad üksteisega mitmel tasandil koostööd tegema,“ ütleb Löflund.

Tema sõnul kasutavad e-poode sageli linnas elavad pered, kellel on väikesed lapsed ja vähe aega, mida toidu ostmisele kulutada. Praegu on veel vähe inimesi, kes oma toidukaubad interneti kaudu ostavad, kuid nende hulk kasvab COVID-19 tõttu kiiresti. Haiguspuhangu algusest alates on e-kaubanduses suurenenud eakate ostjate arv 10%-lt umbes 25%-le (HS 12.10.2020, Kesko andmed).

„Isegi need inimesed, kes ostu tegemiseks lõpuks ikka poodi kohale lähevad, võivad olla enne e-poes toodete kohta lugenud või hindu kontrollinud. Seetõttu peab uue tootemargiga turule tulles või selle turundusstrateegiat kavandades alati pöörama tähelepanu ka e-kaubandusele,“ teeb ta kokkuvõtte. See ühtib Antti Lauroneni vaadetega erialadevahelise koostöö kohta