25.7.2022 Press release

Paulig tilbakekaller Santa Maria Tortilla Chips Organic (125 gram) i alle markeder på grunn av forekomst av atropin og skopolamin i produktet. Dette er en sikkerhetsforanstaltning. Produktet følger gjeldende EU-lovgivning, men overdreven konsum av produktet kan innebære at den anbefalte dosen atropin og skopolamin overskrides.  

Atropin og skopolamin er organiske bindinger som forekommer naturlig i planter som finnes i maisåkere. Måteholdent konsum innebærer ingen helserisiko. Overdrevet konsum av produkter som inneholder atropin og skopolamin kan derimot føre til symptomer som følelse av uvelhet, svimmelhet og hodepine.  

De produktene som berøres av tilbakekallingen er Santa Maria Organic Tortilla Chips med best-før-dato 2023-03-30 eller tidligere.  

Forbrukere bes å ta med berørte produkter til den butikken de har kjøpt de i, eventuelt kontakte Santa Marias forbrukerkontakt for erstatning:  
Telefon: 67 55 52 80 - åpen hverdager mellom 9-15. forbrukerkontakt.NO@santamaria.no 

Media:

Eva Berglie
Kommunikationschef
Paulig Scandinavia & Central Europe
0708-99 19 37
eva.berglie@paulig.com

Téléchargez des images haute résolution