I 2022 var Pauligs inntekt 1,1 milliarder euro. Produktene våre nytes av millioner av forbrukere i mer enn 70 land, gjennom forhandlere, matbransjen og restauratører. Selskapet vårt holder sterke posisjoner i de nordiske landene, Baltikum, og et antall merkevarer er velkjente i mange europeiske land. 

Inntekt etter marked 

Revenue per market 2022 EN

Inntekt etter forretningsområde 

Chart revenue per business are

Årsrapport og finansregnskap 

Annual report cover 2022
Cover phot financial statement 2022

Vis mer

Paulig Annual report 2022 EN
Paulig's Annual Report 2022