I 2021 var Pauligs inntekt 966 millioner euro. Produktene våre nytes av millioner av forbrukere i mer enn 40 land, gjennom forhandlere, matbransjen og restauratører. Selskapet vårt holder sterke posisjoner i de nordiske landene, Baltikum, og et antall merkevarer er velkjente i mange europeiske land. 

*Tallene er fra 31. desember 2021 og inkluderer fortsatt Russland. I mai 2022 fullførte Paulig salget av sin virksomhet i Russland.

Inntekt etter marked *

Revenue by market 2022 EN

Inntekt etter forretningsområde *

Business Areas 2022 en

Årsrapport og finansregnskap 

 

Vis mer

Annual report 2021 EN
Paulig's Annual Report 2021